In € miljoen

 

 

 

2016

 

2015

   

December

 

September(1)

 

Juni(1)

 

Maart(1)

 

December(1)(2)

(1)

De cijfers van september 2016 en eerder zijn niet aangepast voor de afsplitsing van Acetow en Vinythai.

(2)

Gemiddelde van de kwartalen. De cijfers van september 2015 en eerder, die gebruikt voor de berekening van het gemiddelde, zijn niet op pro forma basis, i.e. sluiten Cytec uit.

Voorraden

 

a

 

1 672

 

1 754

 

1 753

 

1 761

 

1 867

Handelsvorderingen

 

b

 

1 621

 

1 728

 

1 730

 

1 664

 

1 615

Overige kortlopende vorderingen

 

c

 

736

 

666

 

976

 

1 050

 

655

Handelsschulden

 

d

 

–1 547

 

–1 410

 

–1 414

 

–1 336

 

1 559

Overige kortlopende verplichtingen

 

e

 

–1 085

 

–985

 

–926

 

–999

 

1 021

Netto werkkapitaal

 

f = a+b+c+d+e

 

1 396

 

1 753

 

2 119

 

2 140

 

1 557

Omzet

 

g

 

2 933

 

3 048

 

3 053

 

3 052

 

3 109

Omzet

 

h = 4*g

 

11 731

 

12 193

 

12 214

 

12 206

 

12 434

Netto werkkapitaal / omzet

 

i = f / h

 

11,9%

 

14,4%

 

17,4%

 

17,5%

 

12,5%

Jaargemiddelde(2)

 

j = µ(Kw1,Kw2,Kw3,Kw4)

 

15,3%

 

13,4%

De uitstroom van werkkapitaal bedroeg € -75 miljoen. De netto verhouding tussen werkkapitaal en omzet was gedurende het kwartaal gemiddeld 15,3% tegenover 13,4% in 2015, op niet-herwerkte basis. Die stijging was toe te schrijven aan de uitstaande vordering op de Inovyn uitstapprijs in de eerste helft van 2016.