In € miljoen

 

 

 

2016

 

2015

   

December

 

September(1)

 

Juni(1)

 

Maart(1)

 

December(1)

(1)

De cijfers van september 2016 en eerder werden niet aangepast voor de afsplitsing van Acetow en Vinythai.

(2)

De onderliggende EBITDA is gebaseerd op de laatste 12 maanden, i.e. de onderliggende EBITDA van de laatste vier kwartalen.

(3)

Aangezien de nettoschuld aan het einde van 2016 nog niet de netto-opbrengst weerspiegelt van de vervreemding van de beëindigde bedrijfsactiviteiten Acetow en Vinythai, terwijl de onderliggende EBITDA deze beëindigde bedrijfsactiviteiten uitsluit, wordt de onderliggende EBITDA aangepast voor de berekening van de hefboomgraad.

Langlopende financiële schulden

 

a

 

–4 087

 

–4 976

 

–5 063

 

–5 540

 

–5 628

Kortlopende financiële schulden

 

b

 

–1 338

 

–505

 

–953

 

–732

 

–892

Brutoschuld

 

c = a+b

 

–5 426

 

–5 481

 

–6 016

 

–6 272

 

–6 520

Overige vorderingen in financiële instrumenten

 

d

 

101

 

119

 

124

 

155

 

111

Geldmiddelen & kasequivalenten

 

e

 

969

 

1 060

 

1 080

 

1 555

 

2 030

Totale geldmiddelen en kasequivalenten

 

f = d+e

 

1 070

 

1 179

 

1 204

 

1 711

 

2 141

IFRS nettoschuld

 

g = c+f

 

–4 356

 

–4 302

 

–4 812

 

–4 561

 

–4 379

Eeuwigdurende hybride obligaties

 

h

 

–2 200

 

–2 200

 

–2 200

 

–2 200

 

–2 200

Onderliggende nettoschuld

 

i = g+h

 

–6 556

 

–6 502

 

–7 012

 

–6 761

 

–6 579

Onderliggende EBITDA (laatste 12 maanden)(2)

 

j

 

2 284

 

2 433

 

2 394

 

2 345

 

2 336

Onderliggende EBITDA van Acetow & Vinythai

 

k

 

235

 

 

 

 

Aangepaste onderliggende EBITDA voor de berekening van de hefboomgraad(3)

 

l = j+k

 

2 519

 

2 433

 

2 394

 

2 345

 

2 336

Onderliggende hefboomgraad(3)

 

m = -i/l

 

2,6

 

2,7

 

2,9

 

2,9

 

2,8

Evolutie van de onderliggende nettoschuld

Net debt (bar chart)

De onderliggende nettoschuld was met € -6 556 miljoen stabiel vergeleken met eind 2015. De sterke vrije kasstroom kon de financiële uitgaven van € -300 miljoen, inclusief de coupons op eeuwigdurende hybride obligaties van € -84 miljoen en een hogere dividenduitkering, waarvan € -337 miljoen aan aandeelhouders van Solvay, ruimschoots dekken. De netto-instroom van kasmiddelen uit overnames en desinvesteringen hield voornamelijk verband met de verkoop van het belang van Solvay in Inovyn en de netto-uitstroom van kasmiddelen door de verkoop van Indupa. Overige veranderingen in de nettoschuld van € -237 miljoen hebben betrekking op de niet-contante negatieve impact op de financiële schuld en gerelateerde instrumenten van wisselkoersfluctuaties, vooral door het conversie-effect van de sterkere Amerikaanse dollar en Braziliaanse real op de brutoschuld, en van de zwakkere Venezolaanse bolivar op kasmiddelen. De nettoschuld conform IFRS bedroeg aan het eind van het kwartaal € -4 356 miljoen, exclusief € -2 200 miljoen voor hybride eeuwigdurende obligaties die onder IFRS worden opgenomen als eigen vermogen.