In € miljoen

 

 

 

2016

 

2015 pro forma(1)

   

Gepubli­ceerd

 

Aanpas­singen

 

Bere­kend

 

Gepubli­ceerd

 

Aanpas­singen

 

Bere­kend

(1)

De cijfers van 2015 zijn niet herwerkt, maar zijn wel voorgesteld op pro forma basis.

(2)

De aanpassing sluit het resultaat uit van geassocieerde deelnemingen en joint ventures.

(3)

De aanpassing sluit beëindigde bedrijfsactiviteiten uit.

(4)

Op dit moment geschat op 2% van de vervangingswaarde van de vaste activa.

(5)

Op dit moment geschat op 30% van de onderliggende EBIT.

(6)

De aanpassing weerspiegelt het kwartaalgemiddelde over het jaar.

(7)

De aanpassing weerspiegelt het verschil tussen de geschatte vervangingswaarde van goodwill en vaste activa en de boekwaarde. De veranderingen in de tijd zijn het gevolg van wisselkoersschommelingen, nieuwe investeringen en portfoliostappen.

Onderliggende EBIT(2)

 

a

 

1 534

 

–69

 

1 465

 

1 550

 

–43

 

1 506

Onderliggende EBITDA(2)

 

b

 

2 284

 

–69

 

2 214

 

2 336

 

–43

 

2 292

Ontvangen dividenden van geassocieerde deelnemingen & joint ventures(3)

 

c

 

22

 

 

22

 

13

 

 

13

Recurrente kapitaalinvesteringen(4)

 

d = -2%*k

 

 

 

 

 

–363

 

 

 

 

 

–388

Recurrente belastingen op winst(5)

 

e = -30%*a

 

 

 

 

 

–439

 

 

 

 

 

–452

Recurrente kasstroomcijfers

 

f = b+c+d+e

 

 

 

 

 

1 434

 

 

 

 

 

1 465

Materiële vaste activa

 

g

 

6 472

 

 

 

 

 

6 946

 

 

 

 

Immateriële activa

 

h

 

3 600

 

 

 

 

 

3 919

 

 

 

 

Goodwill

 

i

 

5 679

 

 

 

 

 

5 840

 

 

 

 

Vervangingswaarde van goodwill & vaste activa(6)(7)

 

j = g+h+i

 

15 751

 

4 669

 

20 420

 

16 705

 

5 193

 

21 898

waarvan vaste activa

 

k

 

 

 

 

 

18 134

 

 

 

 

 

19 422

Investeringen in geassocieerde deelnemingen & joint ventures(6)

 

l

 

497

 

–52

 

445

 

398

 

12

 

410

Netto werkkapitaal(6)

 

m

 

1 396

 

355

 

1 751

 

1 557

 

231

 

1 787

Geïnvesteerd kapitaal

 

n = j+l+m

 

 

 

 

 

22 615

 

 

 

 

 

24 095

CFROI

 

n = f/m

 

 

 

 

 

6,3%

 

 

 

 

 

6,1%

De CFROI verbeterde tot 6,3% tegenover 6,1% pro forma in 2015, op niet-gecorrigeerde basis. Dit weerspiegelt de verbeterde prestaties van Solvay, ondanks de impact van -0,2%-punt door de afstoting van Acetow en Vinythai.