In € miljoen

 

 

 

2016

 

2015

IFRS kosten van onderzoek & ontwikkeling

 

a

 

–305

 

–318

Subsidies & royalties verrekend in ifrs kosten van onderzoek & ontwikkeling

 

b

 

33

 

32

Afschrijvingen & bijzondere waardeverminderingen van activa omvat in ifrs kosten van onderzoek & ontwikkeling

 

c

 

–54

 

–39

Kapitaalinvesteringen in onderzoek & innovatie

 

d

 

–66

 

–50

Onderzoek & innovatie

 

e = a-b-c+d

 

–350

 

–361

Netto-omzet

 

f

 

10 884

 

11 415

Onderzoek- & innovatie-intensiteit

 

g = -e/f

 

3,2%

 

3,2%

De inspanningen op het gebied van Research & Innovation bedroegen in 2016 € -350 miljoen. De daling met 3% is vooral toe te schrijven aan de herwerking voor Cytec en de daling bij R&I Corporate door de stopzetting van het OLED-project. 85% van de R&I-investeringen van de Groep wordt rechtstreeks beheerd door de bedrijfsactiviteiten.

De inspanningen in onderzoek en innovatie zijn gebaseerd op de volgende innovatiehefbomen:

  • Een uitmuntendheidsprogramma om de efficiëntie te verbeteren en de doorlooptijd naar de markt te verkorten;
  • Beleid op het gebied van intellectuele eigendom om de toekomstige reikwijdte van Solvay te verbeteren;
  • Een uitgebreid netwerk van open innovatie (door samenwerking met universiteiten, kmo's en andere bedrijfstakken) om de efficiëntie te optimaliseren en te profiteren van de in de buitenwereld aanwezige creativiteit en capaciteit;
  • Samenwerking met start-ups en investeringen in risicokapitaalfondsen waardoor Solvay in strategische gebieden optimaal kan profiteren van het aanwezige potentieel.