De onderliggende kost van de omzet bedroeg € -8,2 miljard, en bestond voor ongeveer 40% uit uitgaven voor grondstoffen en energie.

De kosten voor grondstoffen voor de Groep bedroegen in 2016 ongeveer € -2,5 miljard, ongeveer 16% lager dan in 2015. Grondstoffen kunnen onderverdeeld worden in verschillende categorieën: ruwe oliederivaten circa 46%, mineraalderivaten circa 23% (bv. glasvezel, natriumcarbonaat, natriumsilicaat, calciumsilicaat, fosfor, natriumhydroxide …), aardgasderivaten (circa 13%), biochemische stoffen circa 12% (bv. houtpulp, glycerol, guar, vetalcohol, ethanol …), overige (circa 7%). 

De energiekosten vormen een belangrijk onderdeel van de kostenstructuur van de Groep. De netto-energiekosten bedroegen ongeveer € -0,64 miljard in 2016, 10% lager dan in 2015. De energiebronnen waren gespreid over elektriciteit en gas (ongeveer 71%), cokes, steenkool en antraciet (ongeveer 22%) en stoom en overige (ongeveer 7%). Ongeveer 73% is afkomstig van fossiele brandstoffen. Meer dan de helft van de kosten werden gemaakt in Europa (ongeveer 56%), gevolgd door Noord- en Zuid-Amerika (24%), en Azië en de rest van de wereld (ongeveer 20%). De Groep volgt al vele jaren een dynamisch energiebeleid. Als grote energieverbruiker wekt de Groep haar eigen elektriciteit op via warmtekrachtkoppelingsinstallaties en stoomturbines, met een totale capaciteit van circa 800 MW.

Solvay Energy Services richt zich binnen de Groep op de optimalisatie van de energiekosten en de CO2-uitstoot van de Groep. Solvay Energy Services ging bovendien ook door met SOLLWATT®, het uitmuntendheidsinitiatief voor operationele energie-efficiëntie, dat streeft naar een vermindering van het energieverbruik en de optimalisatie van de energieproductie op de industriële sites. Tegen eind 2016 was SOLWATT® geleidelijk uitgerold en het wordt nu toegepast in nagenoeg alle productievestigingen. Per december 2016(1) waren er, na afloop van de onderzoeksfase, 2205 mogelijke maatregelen geïdentificeerd die in totaal € 91 miljoen aan jaarlijkse besparingen kunnen opleveren. Meer dan de helft van deze maatregelen, goed voor € 35,5 miljoen en circa 359 kiloton CO2 per jaar, zijn sinds 2011 uitgevoerd(1)In de Solwatt®-cijfers over 2016 zijn activiteiten van Acetow en Vinythai nog meegenomen.. Soda Ash & Derivatives en Specialty Polymers zijn de GBU’s die hiervan het meest hebben geprofiteerd.

(1) In de Solwatt®-cijfers over 2016 zijn activiteiten van Acetow en Vinythai nog meegenomen.