In € miljoen

 

 

 

Onderliggend

   

2016

 

2015 pro forma

(1)

De onderliggende netto financiële uitgaven omvatten de coupons op eeuwigdurende hybride obligaties, die onder IFRS worden opgenomen als dividenden en daarom zijn uitgesloten van de winst- en verliesrekening, evenals de financiële uitgaven en gerealiseerde wisselkoersverliezen van de RusVinyl joint-venture, die onder IFRS worden opgenomen in het resultaat van joint-ventures & geassocieerde deelnemingen en daarom zijn opgenomen in de EBITDA op IFRS basis.

Netto schuldenlasten

 

a

 

–226

 

–210

Coupons van eeuwigdurende hybride obligaties

 

b

 

–111

 

–112

Interesten en geboekte wisselkoerswinsten/verliezen op de RusVinyl joint venture

 

c

 

–26

 

–27

Disconteringskosten van de voorzieningen

 

d

 

–106

 

–92

Resultaat uit financiële activa beschikbaar voor verkoop

 

e

 

 

Netto financieringskosten(1)

 

f = a+b+c+d+e

 

–469

 

–441

De onderliggende netto financieringskosten stegen van € -441 miljoen in 2015 tot € -469 miljoen.

  • De onderliggende netto schuldenlasten stegen van € -210 miljoen in 2015 tot € -226 miljoen. De kosten voor valutaswaps en een hogere gemiddelde rente werden gecompenseerd door de lagere schuldenlast en cost-of-carrykosten.
  • De coupons op eeuwigdurende hybride obligaties bedroegen € -111 miljoen, vergelijkbaar met 2015.
  • De financieringskosten van de RusVinyl joint venture bleven vrijwel gelijk: € -26 miljoen nu tegenover € -27 miljoen vorig jaar.
  • De niet-contante discontokosten voor pensioenen en milieuverplichtingen bedroegen € -106 miljoen tegenover € -92 miljoen in 2015. Deze stijging is te wijten aan positieve eenmalige effecten in 2015 van uitkeringen na pensionering.