In € miljoen

 

 

 

2016

 

2015 pro forma(1)

(1)

Het gedetailleerde kasstroomoverzicht van 2015 werd niet op pro forma basis voorgesteld en was niet herwerkt voor de afsplitsing van Acetow en Vinythai. De kapitaalinvesteringen van 2015 worden echter wel op pro forma en herwerkte basis voorgesteld en vallen daarom niet te verzoenen met het gedetailleerde kasstroomoverzicht.

Verwerving (-) van materiële vaste activa

 

a

 

–883

 

 

Verwerving (-) van immateriële vaste activa

 

b

 

–98

 

 

Kapitaalinvesteringen

 

c = a+b

 

–981

 

–1 160

Kapitaalinvesteringen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

d

 

–51

 

–103

Kapitaalinvesteringen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

e = c-d

 

–929

 

–1 057

In € miljoen

 

 

 

2016

 

2015 pro forma

Kapitaalinvesteringen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

a

 

–929

 

–1 057

Onderliggende EBITDA

 

b

 

2 284

 

2 125

Kasstroomomzetting

 

c = (a+b)/b

 

59%

 

50%

De kapitaaluitgaven uit voortgezette activiteiten waren € 127 miljoen lager dan in 2015 en bedroegen € -929 miljoen. Dit is in lijn met de geplande vermindering van de investeringsintensiteit. De cash-conversieratio steeg hierdoor van 50% naar 59%.

Naast kapitaaluitgaven voor gezondheid, veiligheid & milieu en voor onderhoud, investeerde de Groep op selectieve wijze in een aantal strategische projecten, waarbij de prioriteit lag bij activiteiten en regio’s met een hoger en duurzamer groeipotentieel.

Om onze klanten van dienst te zijn vonden in 2016 wereldwijd productie-uitbreidingen plaats. De belangrijkste daarvan zijn:

  • de aankondiging van een uitbreiding van de composietcapaciteit met een geavanceerde harsfabriek op een vernieuwde site in Duitsland. Na kwalificatie door de klanten, gaat de productie naar verwacht in het tweede kwartaal van 2017 van start. Er zullen dan materialen geleverd worden voor de LEAP-motor voor nieuwe vliegtuigen van Airbus en Boeing.
  • Solvay startte de productie van uiterst dispersieve silica in de nieuwe fabriek in Zuid-Korea om tegemoet te komen aan de sterke en groeiende regionale vraag naar energiezuinige banden;
  • De nieuwe waterstofperoxidefabriek van Solvay in China startte de productie voor hoogwaardige toepassingen, in antwoord op de toenemende vraag vanuit de sectoren voor elektronica, waterbehandeling en aquacultuur, bovenop de vraag uit de eigen activiteiten van Solvay in halfgeleiders en smaakstoffen.

Een aantal groeiprojecten zorgden voor belangrijke kapitaaluitgaven in 2016, maar zijn nog steeds in aanbouw:

  • de nieuwe megafabriek voor waterstofperoxide voor propyleenoxide (HPPO) (330kt/jaar) in Saoedi-Arabië in een joint venture met Sadara Aramco en Dow, die eind 2015 grotendeels klaar was en in 2016 zou starten;
  • de bouw van een tweede PEEK-polymeerfabriek voor Specialty Polymers, gelegen in in de Verenigde Staten (Georgia);
  • de tweede fase van de fabriek voor fluorpolymeren in China (Changshu) voor Specialty Polymers, die in 2017 zal opstarten.