In € miljoen

 

 

 

2016

 

2015 pro forma(1)

(1)

Het gedetailleerde kasstroomoverzicht van 2015 werd niet op pro forma basis voorgesteld en was niet herwerkt voor de afsplitsing van Acetow en Vinythai. De vrije kasstroom van 2015 wordt echter wel op pro forma en herwerkte basis voorgesteld en valt daarom niet te verzoenen met het gedetailleerde kasstroomoverzicht.

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten

 

a

 

1 788

 

 

waarvan kasstromen verbonden aan verwerving van dochterondernemingen, niet inbegrepen in de vrije kasstroom

 

b

 

7

 

 

Kasstromen uit investeringsactiviteiten

 

c

 

–807

 

 

Verwerving (-) van dochterondernemingen

 

d

 

–23

 

 

Verwerving (-) van deelnemingen - Overige

 

e

 

4

 

 

Leningen aan geassocieerde & niet-geconsolideerde deelnemingen

 

f

 

–25

 

 

Vervreemding (+) van dochterondernemingen en deelnemingen

 

g

 

144

 

 

Betaalde belastingen op vervreemding van deelnemingen

 

h

 

 

 

Vrije kasstroom

 

i = a-b+c-d-e-f-g-h

 

876

 

492

Vrije kasstroom uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

j

 

140

 

98

Vrije kasstroom uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

k = i-j

 

736

 

394

De vrije kasstroom uit voortgezette activiteiten verdubbelde bijna van € 394 miljoen in 2015 tot € 736 miljoen. Naast de € 159 miljoen hogere EBITDA droegen ook de lagere kapitaalinvesteringen en het strikte werkkapitaalbeheer hieraan bij. Inclusief de vrije kasstroom uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, bedroeg de total vrije kasstroom € 876 miljoen, vergeleken met € 492 miljoen in 2015.