EBITDA

Solvay verwacht een groei van de onderliggende EBITDA van ongeveer 5%. De vraag zal naar verwacht gezond blijven en de operationele uitmuntendheidsprogramma's zullen worden doorgezet, weliswaar in een klimaat van stijgende grondstofkosten.

 • De groei bij Advanced Materials zal afkomstig zijn uit de verschillende eindmarkten, zoals de luchtvaart- en auto-industrie, consumptiegoederen & gezondheidszorg, en elektronica.
 • Advanced Formulations zal naar verwacht op verscheidene markten groeien, zoals landbouw, coatings en mijnbouw, met verbeterde omstandigheden in de olie- en gassector.
 • Performance Chemicals anticipeert op stabiele tot bescheiden groei, waarbij moeilijkere marktomstandigheden in natriumcarbonaat goedgemaakt worden door operationele uitmuntendheid en de capaciteitsuitbreiding van Solvay in peroxides.
 • Functional Polymers zal naar verwachting stabiel blijven, vasthoudend aan de gerealiseerde groei in 2016.
 • Corporate & Business Services blijft zich inzetten voor de uitmuntendheidsprogramma's om inflatie te compenseren.

De verwachte EBITDA is gebaseerd op een constante perimeter en valutakoersen(1)Solvay is blootgesteld aan wisselkoersfluctuaties. Het gaat hier vooral om de Amerikaanse dollar, de Chinese renminbi, de Thaise baht, de Braziliaanse real, de Russische roebel, de Japanse yen en de Koreaanse won. De gevoeligheid van de EBITDA voor de Amerikaanse dollar bedraagt ongeveer € 120 miljoen per US$ -0,10 verandering van de koers, waarvan ongeveer 60% voor conversie en 40% voor transactie. De gevoeligheid van de nettoschuld aan de Amerikaanse dollar bedraagt ongeveer € -200 miljoen per US$ -0,10 verandering..

De onderliggende afschrijvingskosten zullen naar verwachting uitkomen op € -750 miljoen, exclusief de afschrijvingskosten voor de boekhoudkundige toerekening van de overnameprijs (PPA) van € -290 miljoen.

Financieringskosten en belastingen

 • De onderliggende netto financieringskosten komen naar verwachting uit op € -425 miljoen, exclusief wisselkoersfluctuaties
  • De onderliggende netto schuldenlasten worden geraamd op € -230 miljoen.
  • De coupons van eeuwigdurende hybride obligaties komen op € -112 miljoen.
  • De niet-contante terugkerende discontokosten worden geraamd op € -80 miljoen, waarvan driekwart verbonden aan pensioenen en één kwart aan voorzieningen voor gezondheid, veiligheid en milieu.
 • De onderliggende winstbelasting blijft naar verwachting rond de 30%.

Kasstroom

 • De vrije kasstroom uit voortgezette bedrijfsactiviteiten komt in 2017 naar verwachting uit op meer dan € 800 miljoen, tegenover € 736 miljoen in 2016, dankzij een hogere EBITDA en lagere kapitaaluitgaven.
 • Solvay verwacht dat de kapitaaluitgaven van voortgezette bedrijfsactiviteiten verder zullen dalen tot ongeveer € -800 miljoen.
 • De totale uitgaande kasstroom voor pensioenen wordt op € -210 miljoen verwacht.

(1) Solvay is blootgesteld aan wisselkoersfluctuaties. Het gaat hier vooral om de Amerikaanse dollar, de Chinese renminbi, de Thaise baht, de Braziliaanse real, de Russische roebel, de Japanse yen en de Koreaanse won. De gevoeligheid van de EBITDA voor de Amerikaanse dollar bedraagt ongeveer € 120 miljoen per US$ -0,10 verandering van de koers, waarvan ongeveer 60% voor conversie en 40% voor transactie. De gevoeligheid van de nettoschuld aan de Amerikaanse dollar bedraagt ongeveer € -200 miljoen per US$ -0,10 verandering.