In € miljoen

 

Onderliggend

 

2016

 

2015 pro forma

 

% joj

Netto-omzet

 

4 313

 

4 503

 

–4,2%

Specialty Polymers

 

1 922

 

1 901

 

1,1%

Composite Materials

 

1 073

 

1 169

 

–8,2%

Special Chem

 

862

 

912

 

–5,5%

Silica

 

455

 

521

 

–13%

EBITDA

 

1 110

 

1 079

 

2,9%

EBITDA-marge

 

26%

 

24%

 

1,8pp

EBIT-marge

 

19%

 

18%

 

1,5pp

CFROI

 

9,4%

 

9,2%

 

0,2pp

Kasstroomomzetting

 

61%

 

62%

 

–0,7pp

Onderzoek- & innovatie-intensiteit

 

3,6%

 

3,6%

 

Ontwikkelingen in netto-omzet

Lorem ipsum dolor sit amet (bar chart)

De netto-omzet bedroeg € 4 313 miljoen. De lagere omzet was vooral het gevolg van de verkoop van de koelmiddelen- en PCC-activiteiten van Special Chem in 2015, naast ongunstige wisselkoersen. De bescheiden volumegroei compenseerde de lagere prijzen. Specialty Polymers zette een hogere omzet neer. De sterkere volumes voor diverse toepassingen, zoals consumentengoederen, auto's en de medische sector konden de teruggelopen vraag naar smart devices meer dan goedmaken. De omzetvolumes van Composite Materials leden onder de verwachte verminderde productie van oudere vliegtuigprogramma’s en een lagere afzet aan industriële markten. Special Chem rapporteerde een goede vraag naar katalysatoren voor auto's en groei in de halfgeleidermarkt. Bij Silica werd de volumegroei in diverse regionale markten voor energiezuinige banden grotendeels teniet gedaan door de waardevermindering van de Venezolaanse bolivar.

De onderliggende EBITDA groeide 2,9% tot € 1 110 miljoen, geholpen door operationele uitmuntendheidsprogramma's en synergiën uit Cytec. Hierdoor steeg de EBITDA-marge met 1,8%-punten tot 26%.