In € miljoen

 

Onderliggend

 

2016

 

2015 pro forma

 

% joj

Netto-omzet

 

2 668

 

2 885

 

–7,5%

Novecare

 

1 663

 

1 895

 

–12%

Technology Solutions

 

656

 

631

 

3,9%

Aroma Performance

 

350

 

360

 

–2,7%

EBITDA

 

484

 

522

 

–7,2%

EBITDA-marge

 

18%

 

18%

 

0,1pp

EBIT-marge

 

12%

 

13%

 

–0,9pp

CFROI

 

6,1%

 

6,5%

 

–0,4pp

Kasstroomomzetting

 

72%

 

57%

 

15pp

Onderzoek- & innovatie-intensiteit

 

3,2%

 

3,1%

 

0,2pp

Ontwikkelingen in netto-omzet

Lorem ipsum dolor sit amet (bar chart)

De netto-omzet daalde met -7,5% naar € 2 668 miljoen, waarvan -3,5% te wijten was aan lagere prijzen en de rest aan volumes en wisselkoersfluctuaties. De jaaromzet van Novecare ondervond de gevolgen van de terugval op de olie- en gasmarkten, die aan het eind van het jaar verbeterde. Novecare liet goede groei zien in andere markten, zoals huishoudelijke en persoonlijke verzorgingsproducten, landbouw, coatings en industriële toepassingen. Bij Technology Solutions steeg de omzet bijna 4% dankzij de groei bij op fosfor- en fosfinegebaseerde chemicaliën. Dit beperkte de impact van de zwakkere vraag uit de mijnbouwsector, waar een aantal belangrijke klanten hun activiteiten terugschroefde. De omzet van Aroma Performance profiteerde van volumegroei bij de nieuwe Chinese vanillinefabriek, maar dit werd deels ongedaan gemaakt door de prijsdruk vanuit concurrenten.

De onderliggende EBITDA daalde -7,2% naar € 484 miljoen onder invloed van wisselkoersfluctuaties, lagere volumes en prijsdruk. De onderliggende EBITDA-marge bleef stabiel op 18% na maatregelen om de kosten te herstructureren in antwoord op de moeilijkere marktomgeving.