In € miljoen

 

Onderliggend

 

2016

 

2015 pro forma

 

% joj

Netto-omzet

 

7

 

11

 

–39%

Energy Services

 

4

 

11

 

–68%

Other Corporate & Business Services

 

3

 

 

n.m.

EBITDA

 

–227

 

–245

 

7,3%

De netto onderliggende EBITDA-kosten kwamen uit op € -227 miljoen, € 18 miljoen lager dan in 2015, dankzij uitmuntendheidsprogramma's en de synergievoordelen van Cytec. Exclusief eenmalige posten in beide jaren valt de EBITDA € 41 miljoen hoger uit dan in 2015.

Bij Energy Services bedroeg de EBITDA € 3 miljoen tegenover € -3 miljoen in 2015. Het verschil is volledig toe te schrijven aan een afschrijving van € -7 miljoen op CO2-emissierechten in 2015. In 2016 droegen de herstructurering van bepaalde hernieuwbare energie-activiteiten en het verbeterde bedrijfsklimaat voor energie- en CO2-beheer bij aan het resultaat.

De EBITDA-kosten bij Other Corporate & Business Services bedroegen € -231 miljoen. Dit was een belangrijke verbetering ten opzichte van 2015, toen een eenmalige winst van € 30 miljoen werd opgenomen in verband met uitkeringen na pensionering in de VS. De voordelen van operationele uitmuntendheidsprogramma's en synergiën compenseerden ruimschoots de inflatie gedurende 2016.