Een evenwichtige remuneratie die duurzame waardecreatie stimuleert

De remuneratie voor alle medewerkers van Solvay - te beginnen bij de Chief Executive Officer en de leden van het Uitvoerend Comité - is nauw verbonden met de succesvolle implementatie van de strategie van de Groep en het realiseren van de doelstellingen.

Ons remuneratiebeleid is voor alle medewerkers zodanig gestructureerd dat duurzame waardecreatie wordt gestimuleerd.

De doelstellingen zijn tweeledig:

  • De wereldwijde prestaties van Solvay wat betreft economische en duurzaamheidsdoelstellingen.
  • Duurzame waardecreatie die de tand des tijds kan doorstaan en waarbij tegelijkertijd kortetermijndoelstellingen worden gerealiseerd.

Een variabel remuneratiepakket voor al het personeel van Solvay

Voor alle medewerkers hangt de compensatie af van de prestaties van Solvay, via kortetermijnvergoedingen voor managers of een Performance Sharing Plan voor de rest van ons personeel. Dit laatste werd in 2015 ontwikkeld in overleg met de Europese Ondernemingsraad, en maakt het mogelijk dat medewerkers financieel delen in de prestaties van de Groep. Performance sharing is gebaseerd op zowel financiële als extra-financiële doelstellingen.

Duurzame waardecreatie is onderdeel van ons remuneratiebeleid.

Door te streven naar realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen, draagt elke medewerker bij aan duurzame waardecreatie binnen Solvay. De Groep heeft de doelstellingen voor meer duurzame ontwikkeling in alle managementprocessen geïntegreerd - waaronder het remuneratiebeleid. Dit is van invloed op alle medewerkers, inclusief de CEO en de leden van het Uitvoerend Comité.

Pascal Chalvon (photo)

Pascal Chalvon-Demersay,

Chief Sustainability Officer van de Groep

Beloning Voorzitter Uitvoerend Comité: een evenwichtig beleid dat waardecreatie moet stimuleren die de tand des tijds kan doorstaan

Gebaseerd op de voorstellen van de Remuneratie Comité en vastgesteld door de Raad van Bestuur is de remuneratie van de Voorzitter van het Uitvoerend Comité, Jean-Pierre Clamadieu, erop gericht de koppeling tussen variabele beloning en de bedrijfsprestaties te versterken.

Naast een vast basissalaris bestaat het remuneratiepakket van de CEO, in lijn met wat in de markt gangbaar is, uit kortetermijnvergoedingen (KTV) en langetermijnvergoedingen (LTV). De kortetermijnvergoeding is gebaseerd op de realisatie van zowel individuele doelstellingen als collectieve economische en extra-financiële indicatoren. In 2017 is een nieuwe maatstaf voor de uitstoot van broeikasgas ingevoerd in de berekening van het aantal Performance Share Units (PSU) – die deel uitmaken van onze langetermijnvergoeding – om de positie van Solvay op het gebied van duurzame waardecreatie verder te versterken. Voor de maatstaf wordt gebruik gemaakt van zowel financiële als extra-financiële prestatiecriteria.

Remuneratie CEO Totale remuneratie van CEO op streefcijfer 2016

KORTE TERMIJN (dit jaar)
Basissalaris 29%
KTV (Kortetermijnvergoeding) 29%
Lorem ipsum dolor sit amet (graphic)
Lange termijn
LTV (Langetermijnvergoeding) 43%
Lorem ipsum dolor sit amet (graphic)

Meer informatie:

Remuneratierapport