We zorgen ervoor dat al onze mensen in hun dagelijkse activiteiten bijdragen aan een nieuw model van duurzame chemie. We begeleiden hen daarbij met een fundamentele aanpak en met richtlijnen zoals onze People model en Management model, Solvay Way en onze gedragscode.

Onze People model en Management model

Alle medewerkers binnen de Groep zijn onderdeel van één onderneming en samen werken zij aan hetzelfde resultaten. Onze People model en Management model helpen ons de juiste mentaliteit te creëren en de Groep met succes te transformeren zodat onze ambities gerealiseerd worden en we meer toekomst creëren voor onze belanghebbenden en de maatschappij als geheel. De modellen geven vorm aan onze cultuur en aan ons DNA, helpen ons resultaten te bereiken, hoe we met elkaar en met onze klanten omgaan en het gedrag dat we willen stimuleren binnen Solvay. Ons bestuursmodel definieert het ‘hoe’, door empowerment en verantwoording; ons personeelsmodel gaat in op de verbintenissen die we aangaan als medewerkers, maar ook als onderneming.

Om het beste te halen uit onze groeistrategie en uit onze aanpak om meer gespecialiseerde chemicaliën te produceren met een toegevoegde waarde, baseren we ons heel sterk op drie dimensies:

Customer-centricity (icon)

Klantgerichtheid

klanten hebben de hoogste prioriteit. Onze klanten veranderen en wij moeten met hen mee veranderen. Door onze klanten onze onverdeelde aandacht te geven, krijgen we een beter inzicht in de oplossingen die zij nodig hebben, kunnen we daarop inspelen en deze oplossingen ook leveren.

De ontwikkeling van mensen

we willen onze talenten koesteren en ondersteunen. Zo kunnen ze optimaal presteren, creatief en flexibel zijn, een bijdrage leveren aan ons bedrijf en de uitdagingen waar we voor staan.

Samenwerking

zowel intern als extern, om tot nieuwe perspectieven en baanbrekende ideeën te komen, resulterend in innovatieve oplossingen.

Solvay Way: onze aanpak voor duurzaamheid

Voor Solvay staat « asking more from chemistry » gelijk aan verantwoord te werk gaan, innoveren en bijdragen aan de samenleving.

Solvay Way, de duurzaamheidsbenadering van de Groep, definieert de manier waarop we dagelijks te werk gaan, van het hoogste managementniveau tot op de werkvloer. Het beslaat alle managementsystemen binnen de Groep: Gezondheid, Veiligheid en Milieubescherming, Personeelszaken, het Handvest voor bedrijfsethiek voor leveranciers, Anticorruptie, Gedragscode, Ethiek in bedrijfsvoering enz.

Ons doel is om waarde te creëren; daarbij hanteren we milieugerelateerde en sociale factoren naast economische criteria. Door het management en in de strategie van de onderneming wordt daarbij rekening gehouden met de veranderende verwachtingen van onze belanghebbenden. Dit zorgt ervoor dat duurzame waardecreatie gedeeld wordt met alle belanghebbenden van de Groep (klanten, medewerkers, de planeet, investeerders, leveranciers en de gemeenschappen).

  • Een wereldwijd netwerk van meer dan 200 ‘kampioenen’ en ‘correspondenten’ zorgt ervoor dat dit actief wordt ingevoerd bij sites en Functies van de GBU’s.
  • Elk jaar beoordelen alle sites, GBU’s en Functies de vooruitgang die zij boeken op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
  • Afgestemd op de ISO 26000-norm.

Meer informatie:

Solvay Way

Voldoen aan de hoogste normen inzake naleving van wetgeving en bedrijfsethiek

Alle medewerkers van Solvay moeten zich te allen tijde houden aan de gedragscode van de Groep, gebaseerd op een sterke traditie van waarden die diep geworteld zijn in de bedrijfscultuur van de onderneming. De gedragscode vormt de hoeksteen van het beleid op het gebied van ethiek en compliance en omvat een aantal uitgangspunten die als de norm gelden voor ethiek en integriteit op de werkplek, de manier van zakendoen en verantwoord ondernemen. Ter begeleiding van de medewerkers en om ervoor te zorgen dat de gedragscode bij iedereen bekend is, zijn in elk van de vier regio’s waarin de Groep actief is Compliance Officers benoemd.

  • De gedragscode is beschikbaar in 14 talen.
  • 6 973 mensen hebben in 2016 de opleiding gevolgd.
  • Een speciale vertrouwelijke hulplijn is online beschikbaar in meer dan 40 talen.
  • In overeenstemming met de 10 beginselen van het UN Global Compact.

Meer informatie:

Onze gedragscode