Constructieve dialoog tussen de Raad van Bestuur en het Uitvoerend Comité

Periodiek en constructief overleg tussen Nicolas Boël, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Solvay, en Jean-Pierre Clamadieu, Voorzitter van het Uitvoerend Comité en CEO, speelt een belangrijke rol bij het realiseren van overeenstemming en coördinatie op het hoogste niveau. Deze samenwerking verbetert het uitwisselen van informatie en weerspiegelt het belang van samenwerking op het hoogste niveau, wat de kwaliteit van de besluitvorming ten goede komt.

De volgende maatregelen werden genomen om dit te bereiken:

  • De twee Voorzitters ontmoeten elkaar zo vaak als nodig om onderwerpen van gemeenschappelijk belang te bespreken. Daarnaast komen zij maandelijks bijeen om de financiële verslaggeving te beoordelen.
  • De Chief Executive Officer is lid van de Raad van Bestuur en is als zodanig verantwoordelijk voor de voorstellen die naar de Raad van Bestuur worden gestuurd.
  • De Voorzitter van de Raad van Bestuur heeft toegang tot alle informatie die nodig is voor de uitoefening van zijn functie.