Een ervaren, gediversifieerde en proactive Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Solvay wil Deugdelijk Bestuur bevorderen, waarmee duurzame waarde wordt gecreëerd en een transparante dialoog met de belangrijkste betrokken partijen wordt bevorderd. De Raad bepaalt de algemene strategie en beleidsrichtlijnen, waarborgt de implementatie daarvan en benoemt de topmanagers. Ter ondersteuning van haar besluitvorming is de Raad samengesteld uit ervaren professionals met verschillende achtergronden.

Op 31 december 2016 bestond de Raad van Bestuur uit 15 leden, inclusief de Voorzitter, Nicolas Boël en de Voorzitter van het Uitvoerend Comité en CEO, Jean-Pierre Clamadieu. De Raad heeft vier gespecialiseerde comités ingesteld die op hun eigen deskundigheidsgebied een adviserende rol hebben.

Raad van Bestuur

Cijfers2016

Lorem ipsum dolor sit amet (graphic)

7

Nationaliteiten

5

Vrouwen

8

Vergaderingen

96%

Deelnamepercentage

Ondersteund door vier gespecialiseerde comités

Auditcommissie

6

Leden

6

Vergaderingen

100%

Deelnameper­centage

Benoemingscommissie

6

Leden

3

Vergaderingen

100%

Deelnameper­centage

Financiële commissie

6

Leden

4

Vergaderingen

100%

Deelnameper­centage

Remuneratiecommissie

6

Leden

2

Vergaderingen

100%

Deelnameper­centage

De voordelen van een ervaren bestuur met kennis van voor Solvay belangrijke aspecten

De Raad moet een weerspiegeling zijn van de diversiteit van de Groep, waarbij de expertise en vaardigheden van de leden evenwichtig verdeeld zijn en elkaar aanvullen. Naast fundamentele vaardigheden (managementervaring, financiën, juridische ervaring, zitting mandaten in andere besturen) moeten de leden van de Raad van Bestuur van Solvay verschillende kerncompetenties vertegenwoordigen, in lijn met onze strategie en belangrijkste markten:

Onderzoek & Innovatie

Maatschap­pelijk, milieutech­nisch of duurzaam

Financieel

Industrieel

Weten­schappelijk

Digitaal

Een bestuursproces waarborgen dat aansluit bij de transformatie van Solvay

In 2016 heeft de Raad van Bestuur in de volgende specifieke gebieden de strategische transformatie van de Groep aangestuurd en ondersteund:

De integratie van Cytec en de synergie op de lange termijn tussen bestaande en nieuwe activiteiten

De herschikking van de portefeuille en de invloed op de lange termijn daarvan op de Groep

Aansluiting van de organisatie op de strategie van de Groep

Introductie van een interne prijs voor  CO2

Projecten met grote Kapitaaluitgaven

Integreren van de laatste uurzaamheid­sontwikkelingen & strategie Solvay

Desinvestering van Acetow

Desinvestering van Emerging Biochemicals

Om de expertise van de Raad van Bestuur op het gebied van bedrijfscultuur te vergroten, ging de jaarlijkse reis naar het Verenigd Koninkrijk, waarbij een bezoek werd gebracht aan drie fabrieken en onderzoekscentra (Oldbury, Wrexham en Heanor).

Meer informatie:

Leden van de Raad van Bestuur