Een ondernemend Uitvoerend Comité dat operationele flexibiliteit stimuleert

Het belangrijkste bestuursorgaan van de Groep is het Uitvoerend Comité. Op basis van de door de Raad van Bestuur bepaalde algemene strategie geeft het Uitvoerend Comité vorm aan de strategie, stuurt het de bedrijfsactiviteiten van de Groep en zorgt het ervoor dat de doelstellingen op het gebied van waardecreatie worden gerealiseerd. Het Comité is daarnaast verantwoordelijk voor het optimaal verdelen van de middelen over de Global Business Units (GBU's). Het Uitvoerend Comité is collectief verantwoordelijk voor de globale prestatie en de bescherming van de belangen van de Groep.

Op 31 december 2016 telde het Uitvoerend Comité vijf leden; elk van hen is verantwoordelijk voor een aantal GBU’s, Functies of Regio’s.

4

Nationaliteiten

17

Vergaderingen

100%

Deelnamepercentage

Roger
Kearns

Pascal
Juéry

Karim
Hajjar

Chief Financial Officer

Jean-Pierre
Clamadieu

Voorzitter van het Uitvoerend Comité en CEO

Vincent
De Cuyper