In lijn met het strategische besluit om de klantgerichtheid te verbeteren is de operationele besluitvorming gedecentraliseerd. Aan de Global Business Units (GBU’s) wordt op wereldwijde basis leiding gegeven. De GBU’s hebben een ruime autonomie bij het beheren en ontwikkelen van hun activiteiten. Hun projecten en initiatieven worden vervolgens voorgelegd aan het Uitvoerend Comité en beoordeeld door de Raad van Bestuur.

In twee bestuursorganen - de Leadership Council en het Management Committee - kunnen de hoofden van de GBU’s, Regio’s en Functies hun strategische inzichten uitwisselen en ontwikkelen. Deze bestuursorganen leveren een belangrijke operationele input voor het Uitvoerend Comité op het gebied van initiatieven en transformatieprojecten in de hele Groep.

Het Management Committee werd in 2016 opgericht. Het bestaat uit zeven hoofden van GBU’s en Functies alsmede de leden van het Uitvoerend Comité. Zij komen elk kwartaal bijeen. Dit draagt bij aan het vaststellen van de strategie en het portefeuillebeheer van de Groep, het ontwikkelen van toonaangevend duurzaamheidsbeleid, het bewaken van de vooruitgang met de extra-financiële doelstellingen alsmede het toewijzen van middelen.

Het Leadership Team bestaat uit de Voorzitters van de GBU’s, de Algemene Directeuren van de Functies en de Voorzitters van de Regio’s.

Meer informatie:

Leden van het Leadership Team