In 2016 begon Solvay met een nieuwe fase in zijn transformatie naar een meer slagvardig, duurzamere en innovatieve groep met meerdere specialiteiten en hoge toegevoegde waarde.

We hebben de in 2013 gestarte desinvestering van vinylactiviteiten voltooid, met de verkoop van Indupa in Latijns-Amerika en van Vinythai in Zuidoost-Azië. Bovendien hebben we een overeenkomst gesloten voor de verkoop van Acetow, dat celluloseacetaat produceert. Elke keer hebben we ervoor gezorgd dat deze overdrachten onder de best mogelijke omstandigheden verliepen, voornamelijk met het oog op het waarborgen van de toekomst van de overgedragen activiteiten.

Bovendien hebben we in 2016 de activiteiten van Cytec in een recordtempo geïntegreerd, met als resultaat synergieën die veruit hoger waren dan verwacht. De Groep is nu één van de grootste leveranciers wereldwijd van geavanceerde materialen voor de lucht- en ruimtevaart.

Lorem ipsum dolor sit amet (photo)

Nicolas Boël,
Voorzitter van de Raad van Bestuur

TRANSFORMATIE VAN ONZE PORTEFEUILLE

De metamorfose van onze klantenportefeuille bewijst de omvang van onze transformatie. Tien jaar geleden waren de grote glasfabrikanten onze voornaamste klanten. We zijn trots dat we nog steeds marktleider zijn in onze historische activiteiten. Maar onze top klanten zijn nu de giganten in de lucht- en ruimtevaart of in “smart devices”. Wij zijn een strategische partner in de ontwikkeling van innovatieve oplossingen die essentieel zijn voor het succes van hun belangrijkste programma’s.

In 2016 noteerde Solvay opnieuw een sterke groei van zijn resultaten. Onze prestaties waren grotendeels te danken aan de voortzetting van de programma’s voor operationele uitmuntendheid, de snelle verwezenlijking van onze overnamesynergieën en een aangehouden prijsdynamiek. Hiermee kunnen we onze financiële draagkracht vergroten. Bovendien betrekken we onze aandeelhouders bij onze sterke prestaties met een hoger dividend als antwoord op het vertrouwen dat zij toonden toen ze de kapitaalsverhoging onderschreven.

GEZAMENLIJKE STURING VAN ECONOMISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN

Tegelijkertijd is dit jaarverslag een geïntegreerder rapport geworden dat toont hoe wij ons inzetten om onze economische prestaties en resultaten in duurzame ontwikkeling te verenigen. We hebben bepaald in welke domeinen we vooruitgang willen boeken en hebben doelstellingen vastgelegd op tien jaar om deze vooruitgang te meten.

Deze doelstellingen maken nu integraal deel uit van onze ambitie om waarde te creëren. Zo hebben we in 2016 onze koolstofintensiteit aanzienlijk verlaagd, met 19%, dankzij de transformatie van onze portefeuille. Ook de betrokkenheid van de medewerkers van de Groep is verbeterd. Op het gebied van veiligheid hebben we echter geen vooruitgang geboekt en daarom, ook al behoren onze prestaties tot de beste in de chemiesector, hebben we besloten onze inspanningen nog op te drijven.

Om de duurzame ontwikkeling in de hele organisatie te laten doordringen, bevat het beleid voor kortetermijnbeloningen een duurzame component voor elke medewerker van de Groep. De langetermijnbeloning van de kaderleden gaat zelfs verder met een doelstelling voor een koolstofarmer beleid vanaf 2017. Bovendien geeft de systematische evaluatie van onze vooruitgang door de Raad van Bestuur een nieuwe impuls aan onze duurzame ontwikkeling en zorgt het voor een coherent geheel.

Lorem ipsum dolor sit amet (photo)

Jean-Pierre Clamadieu,
Voorzitter van het Uitvoerend Comité en CEO

DOELSTELLING VOOR 2017: GROEI

Dankzij de transformatie van de portefeuille en de investeringen in productiecapaciteit de afgelopen jaren, zou 2017 een jaar van groei moeten zijn, vooral gekenmerkt door volumegroei in onze segmenten Advanced Materials en Advanced Formulations.

We zijn actief in een onzekere geopolitieke context maar de diversiteit van onze activiteiten, ons leiderschap in innovatieve activiteiten, onze evenwichtige wereldwijde aanwezigheid en onze ononderbroken inspanningen op het vlak van uitmuntendheid staan garant voor het voortbestaan van de Groep en zijn groeimodel.

We streven met vertrouwen naar ons doel: een sterke, innovatieve Groep bouwen die meerwaarde weet te creëren voor zijn aandeelhouders en voor alle belanghebbenden.

Lorem ipsum dolor sit amet (signature)


Nicolas Boël

Lorem ipsum dolor sit amet (signature)


Jean-Pierre Clamadieu