Het is onze ambitie om een nieuw model voor duurzame chemie te ontwikkelen om zo een aantal maatschappelijke vraagstukken te helpen oplossen.

We zijn ervan overtuigd dat “asking more from chemistry” de manier is om de grondstoffen die ons bedrijf nodig heeft zo zuinig mogelijk te gebruiken om tot duurzame oplossingen te komen die ook voor toekomstige generaties aantrekkelijk zijn.

We zijn bezig met een transformatie tot leverancier van multi-gespecialiseerde chemische oplossingen. We ontwikkelen nieuwe innovatieve producten en oplossingen in nauwe samenwerking met onze klanten, waaronder een aantal van de grootste spelers in de luchtvaart-, automobiel-, elektronica- en consumptiegoederensector.

Met onze specialistische technologische expertise en industriële knowhow, en onze unieke manier van zakendoen op basis van een aantal principiële en ethische uitgangspunten, creëren we economische, maatschappelijke en milieutechnische waarde voor onze belanghebbenden. Alleen door dit op duurzame wijze te doen, kunnen we onze ambitie van een betere toekomst voor onze mensen, onze onderneming, de maatschappij en de planeet verwezenlijken.

(PDF:) Klik hier voor volledige model voor duurzame waardecreatie

Sustainable value creation (graphic)

Klikt u op de interactieve grafiek voor meer informatie

De grondstoffen die we gebruiken

Een leverancier van multi-gespecialiseerde chemische oplossingen

De waarde die we creëren

Asking
More
from chemistry

Economische inbreng1

Eigen vermogen toegerekend aan Solvay andeel2 € 7,5 miljard O&I-inspanningen € 350 miljoen lees meer

1 Onderliggend resultaat 2016.

2 Exclusief de eeuwigdurende hybride obligaties.

3 Inclusief de eeuwigdurende hybride obligaties.

Industriële toepassingen

18%

van netto-omzet
 • Industriële en beschermende coatings
 • 3D-printen
 • Metaal- en oppervlaktebehandeling
 • Bescherming van industriële apparatuur

Consumptiegoederen en gezondheidszorg

18%

van netto-omzet
 • Consumptiegoederen
 • Gezondheidszorg

Bouw en constructie

10%

van netto-omzet
 • Energieprestaties
 • Bescherming en veiligheid
 • Beheer van natuurlijke hulpbronnen

Automobiel en luchtvaart

28%

van netto-omzet
 • Lichtgewichtmaterialen
 • Efficiënte aandrijving
 • Elektrificatie
 • Groene technologie

Middelen en leefmilieu

11%

van netto-omzet
 • Olie en gas
 • Mijnbouw
 • Energie-oplossingen
 • Milieubescherming

Elektriciteit en elektronica

5%

van netto-omzet
 • Design en connectiviteit
 • Veiligheid
 • Duurzame oplossingen
 • Efficiënte procedés

Voeding, veevoeder and landbouw

10%

van netto-omzet
 • Landbouw
 • Veevoeder
 • Voeding

Hoe we zakendoen

Onze organisatie is zo opgezet dat al onze business units zich dichtbij de klant bevinden. We anticiperen daarmee op veranderingen in hun respectieve markten en regio’s en reageren snel en flexibel om hun producten en oplossingen aan veranderende omstandigheden aan te passen. Bij alles wat wij doen baseren we ons op onze principiële uitgangspunten en onze medewerkers dienen zich hier strikt aan te houden.

Onze stakeholders aan het woord

IndustriALL Global Union: sociaal dialoog wereldwijd verbeteren
LG Chem: gedifferentieerde materialen voor Li-Ion batterijen
Limgrain: alternatieve duurzame oplossingen voor zaden
CNRS: een uniek ecosysteem om innovatie te versnellen
Integratie van Cytec: bouwen op complementaire culturen
Safran: materialen die leiden tot nieuwe composiete toepassingen