Onderliggend resultaat 2016; 2015 pro forma en gecorrigeerde informatie over Solvay

(met uitzondering van de milieu- en maatschappelijke cijfers).

Medewerkers per geografische zone

Lorem ipsum dolor sit amet (pie chart)
meer

Netto-omzetper geografische zone

Lorem ipsum dolor sit amet (pie chart)
meer

Solvay wereldwijd

Lorem ipsum dolor sit amet (graphic)

Onderliggende EBITDA in € miljoen

Lorem ipsum dolor sit amet (bar chart)

Onderliggende winst van de periode toegerekend aan Solvay aandeel
in € miljoen

Lorem ipsum dolor sit amet (bar chart)

Vrije kasstroom in € miljoen

Lorem ipsum dolor sit amet (bar chart)

CFROI-ratio1
als percentage

Lorem ipsum dolor sit amet (bar chart)

1 2015 pro forma en niet-gecorrigeerd cijfer.

Dividendin € per aandeel

Lorem ipsum dolor sit amet (bar chart)

2 Voorgesteld tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 9 mei 2017.

Intensiteit van de uitstoot van broeikasgassen
Kg COeq. per € EBITDA

Lorem ipsum dolor sit amet (bubble chart)

Duurzame bedrijfs­oplossingen (SPM)als percentage van de omzet van de Groep

Lorem ipsum dolor sit amet (bubble chart)

Arbeids­ongevallen in vestigingen van de Groep3per miljoen werkuren

Lorem ipsum dolor sit amet (bubble chart)

3 Aantal werkongevallen met medische behandeling als gevolg, met of zonder werkonderbreking. Niet-gecorrigeerde cijfers.

Index van het engagement van de medewerkers als percentage

Lorem ipsum dolor sit amet (bubble chart)

Medewerkers die zich maatschappelijk inzetten als percentage

Lorem ipsum dolor sit amet (bubble chart)