Ons eerste geïntegreerde verslag

Het geïntegreerde jaarverslag 2016 van Solvay vormt een mijlpaal in de overgang naar een geïntegreerde rapportering, die twee jaar geleden werd ingezet. Het inleidende deel is gebaseerd op het door de International Integrated Reporting Council (IIRC) vastgestelde raamwerk. Het onderstreept onze ambitie om op een duurzame manier waarde te creëren op lange termijn.

Solvay is ervan overtuigd dat waardecreatie alleen zin heeft als deze werkelijk duurzaam is. De enige juiste maatstaf voor ons succes is er een waarin een duurzaam gebruik van de planeet en het welzijn van de mens centraal staan.

Daarom houden we bij onze operationele en strategische besluitvorming rekening met zowel financiële als extra-financiële criteria. Dit is ook de reden waarom we in 2016 de afstemming van onze financiële en extra-financiële doelen op middellange termijn bekendmaakten. Het gaat om dertien onderwerpen die we het label ‘prioriteit’ of ‘hoge materialiteit’ hebben gegeven in een uitgebreide materialiteitsanalyse die we in 2015 volledig hebben herzien.

Een andere nieuwigheid voor Solvay is dat dit geïntegreerde jaarverslag is afgestemd op de normen van het Global Reporting Initiative (GRI). De verschafte informatie geeft een beeld van onze voortgang met de implementatie van de tien beginselen van het United Nations Global Compact.

Lorem ipsum dolor sit amet (logo)
Lorem ipsum dolor sit amet (logo)

Hoe dit verslag te lezen

Het deel “Overzicht” van dit verslag is zo samengesteld dat de inhoud vereenvoudigd wordt weergegeven en afgestemd is op onze visie, strategie en toekomstverwachtingen, met aaneenschakelingen van belangrijke informatie. Het “Overzicht” gaat vooral over onderwerpen die voor Solvay hoge prioriteit hebben, waarbij de door de Groep nagestreefde doelen van de afgelopen jaren en de grootste recente successen worden voorgesteld. Het verslag van de Raad van Bestuur vormt een aanvulling op de informatie uit dit “Overzicht” en richt zich vooral op onderwerpen met een hoge materialiteit.

  • paper_plane_en.png

    Strategische doelstellingen van Solvay

  • Grondslagen voor de financiële verslaggeving

  • Hoogtepunten van 2016

  • Delen met dit pictogram hebben een audit ondergaan

  • In de delen met het duurzaamheidsdoelstellingen-pictogram wordt weergegeven hoe deze doelstellingen worden gerealiseerd

Meer informatie

Rapportagebeginselen

GRI Content Index