Strategische doelstellingen om duurzame waardecreatie te stimuleren

In 2016 maakten we waardedoelstellingen voor de middellange termijn bekend, waarmee we een extra impuls willen geven aan het creëren van duurzame waarde op de lange termijn als een bedrijf dat meerdere gespecialiseerde chemicaliën produceert. Deze nieuwe doelen zijn zowel gericht op duurzaamheid als op financiële resultaten. Zo hopen we onze positie als marktleider te versterken en waarde te creëren die de tand des tijds doorstaat.

 • Economisch
 • Ecologisch
 • Maatschappelijk

Onderliggend resultaat 2016; 2015 pro forma en gecorrigeerde informatie over Solvay (met uitzondering van de milieu- en maatschappelijke cijfers).

ONDERLIGGENDE EBITDA

Onze resultaten van 2016

 • De onderliggende EBITDA steeg met 7,5%, € 2 284 miljoen in 2016
 • De EBITDA-marge bereikte een record van 21% (19% in 2015)
 • Prijszettingsvermogen: al drie jaar op gelijk niveau dankzij uitmuntendheidsprogramma's
 • Lagere vaste lasten door uitmuntendheidsprogramma's en synergie
 • Stabiele volumes: zwakkere markten werden gecompenseerd door groei elders
Lorem ipsum dolor sit amet (bar chart)
DOELSTELLING

2018 

Onder­liggende EBITDA-groei1

Midden- tot hoog enkelvoudig cijfer

1 Gebaseerd op een constante perimeter en wisselkoersen.

meer
trigger

Belangrijkste hefbomen om doelstelling te behalen

 • De vraag zal naar verwacht gezond blijven en de operationele uitmuntendheidsprogramma's zullen worden doorgezet, zij het in een klimaat van stijgende grondstofkosten

Versnelde synergie met Cytec

Toen we onze plannen bekend maakten om in 2015 Cytec over te nemen, hoopten we binnen drie jaar een synergie van € 100 miljoen te realiseren. In 2016 verliep het integratieproces soepeler dan verwacht. Daardoor zijn we ervan overtuigd dat we aan het eind van 2018 een synergie gerealiseerd zullen hebben van ten minste € 150 miljoen, 50% meer dan in eerste instantie gedacht. De overname genereerde in 2016 al een kasstroom.

VRIJE KASSTROOM

Onze resultaten van 2016

 • De vrije kasstroom bedroeg in 2016 € 876 miljoen, of € 384 miljoen meer dan vorig jaar
 • De vrije kasstroom van voortgezette bedrijfsactiviteiten steeg met € 342 miljoen
 • Beëindigde bedrijfsactiviteiten namen € 140 miljoen voor hun rekening
 • Kasconversieratio: 59% in 2016 tegen 50% in 2015
Lorem ipsum dolor sit amet (bar chart)
DOELSTELLING

2018

> € 2,4

miljard cumulatief
meer
trigger

Belangrijkste hefbomen om doelstelling te behalen

 • Sterkere EBITDA
 • Lagere kapitaaluitgaven
 • Strikt beheer van het werkkapitaal

Wereldwijde kapitaalinvesteringsprojecten

Wereldwijd is onze productie uitgebreid, bijvoorbeeld door de extra capaciteit voor composietmaterialen in Duitsland, de start van de productie van hoogdispergeerbare silica in Zuid-Korea en een nieuwe waterstofperoxidefabriek in China. Tot uitbreidingsprojecten die in 2016 nog in aanbouw waren behoren een waterstofperoxidefabriek in Saoedi-Arabië, een PEEK-polymeerfabriek in de Verenigde Staten en de tweede fase van een fluorpolymeerfabriek in China.

CFROI-RATIO2

Onze resultaten van 2016

 • De CFROI-ratio verbeterde tot 6,3% (6,1% in 2015)
 • Deze stijging laat zien dat onze prestaties blijven verbeteren en dat deze het negatieve effect van de desinvesteringen van 0,2%-punt meer dan compenseerden
 • Hogere EBITDA en lagere kapitaalinvesteringen leiden tot een hogere vrije kasstroom

2 2015 pro forma en niet-gecorrigeerd cijfer.

Lorem ipsum dolor sit amet (bar chart)
DOELSTELLING

2018

Toename met

50 – 100 

basispunten
meer
trigger

Belangrijkste hefbomen om doelstelling te behalen

 • Nadruk op hogere winst en kasstroom, terwijl lagere kapitaalintensiteit zal leiden tot hogere rendementen. Dit is een integraal onderdeel van Solvays waardecreatie

Kasstroomrendement op investeringen verbeteren

Het kasstroomrendement op investeringen van Solvay is verder verbeterd, van 6,1% in 2015 tot 6,3% in 2016. Door middel van CFROI, door Credit Suisse onafhankelijk berekend op basis van de HOLT-methode, wordt het kasstroomrendement bepaald op de investeringen van een onderneming. Solvay richt zich op een hogere onderliggende EBITDA en vrije kasstroom, en een daling van de kapitaaluitgaven. Zoals aangekondigd tijdens de Capital Markets Day van Solvay in september 2016 moet dit resulteren in een verbetering van de CFROI met 50 - 100 basispunten in de periode 2015 - 2018.

INTENSITEIT VAN DE UITSTOOT VAN BROEIKASGASSEN

Onze resultaten van 2016

 • Vergeleken met 2015 daalde de broeikasgasintensiteit van Solvay in 2016 met 19%
 • De wereldwijde uitstoot van broeikasgas door de Groep daalde in 2016 met 5,7% vergeleken met 2015, terwijl de EBITDA met 7,5% steeg
 • Veranderingen in de portfolio van Solvay was de belangrijkste reden voor deze ontwikkeling
 • Dankzij onze SOLWATT® energiebesparingsprogramma en procesverbeteringsprojecten konden we in 2016 0,2 Mt CO2 eq. besparen, ofwel 1,5% van de uitstoot van de Groep
Lorem ipsum dolor sit amet (bar chart)
DOELSTELLING

2018

Met

–20%

afgenomen vergeleken met 2015

2025

Met

–40%

afgenomen vergeleken met 2014
meer
trigger

Belangrijkste hefbomen om doelstelling te behalen

 • Verdere verbetering van onze energie-efficiëntie door SOLWATT® en productieverbeteringsprogramma's
 • Verbetering CO2-uitstoot van onze energiemix dankzij onder andere de volgende initiatieven:
  • Overstap naar biomassa als belangrijkste energiebron
  • Gebruik van duurzame energie
 • Verminderde uitstoot van broeikasgas door onze chemische processen
 • Portfolio van de Groep optimaliseren

Overstap naar een koolstofarme economie

Sinds 2016 passen we bij al onze investeringsbeslissingen een interne prijs toe voor CO2-uitstoot van € 25 per ton. Gevolgen voor het klimaat worden daardoor meegenomen in onze strategische keuzes. Met de implementatie van een prijs voor CO2 -uitstoot onderstreept de Groep zijn verbintenis om de overstap te maken naar een koolstofarme economie.

DUURZAME BEDRIJFSOPLOSSINGEN (SPM)

Onze resultaten van 2016

 • Eind 2016 kon 43% van onze netto-omzet worden aangemerkt als duurzame bedrijfsoplossing, tegen 33% in 2015
 • De opbrengst van de duurzame bedrijfsoplossingen kent een jaarlijkse groei van 9%, ongeveer drie keer de groei van het bbp
 • Dit is met name toe te schrijven aan de transformatie van de portfolio van de Groep (integratie van Cytec en desinvesteringen)
 • Innovatieprogramma's gericht op de ontwikkeling van meer duurzame oplossingen dragen ook bij aan deze verbetering
Lorem ipsum dolor sit amet (bar chart)
DOELSTELLING

2018

40 %

van de omzet van de Groep

2025 

Ten minsten

50 %

van de omzet van de Groep
meer
trigger

Belangrijkste hefbomen om doelstellingen te behalen

 • Sustainable Portfolio Management (SPM)-analyse is onderdeel van de belangrijkste bedrijfsprocessen van de Groep en de GBU's. Naast analyse van de portfolio draagt het bij aan de toekenning van middelen om deze portfolio verder te verbeteren. Om als ‘oplossing’ beschouwd te worden, moet een product directe, significante en meetbare maatschappelijke en/of milieutechnische voordelen opleveren voor de samenleving als geheel
 • Alle innovatie- en overname-projecten en kapitaalinvesteringen boven € 10 miljoen worden door middel van SPM geëvalueerd om hun bijdrage aan een duurzamere en hogere groei te verbeteren.

SPM-gegevens gebruiken om toegevoegde waarde te creëren voor klanten

Op verzoek van Medacta, toonaangevend producent van chirurgische apparatuur, heeft Solvay gegevens verstrekt die verkregen zijn uit de SPM-analyse ter onderbouwing van de veiligheid en milieuvoordelen van Medacta's nieuwe GMK® Efficiency-instrumenten voor eenmalig gebruik. GMK® Efficiency-instrumenten, gemaakt van hoogwaardige medische polymeren afkomstig van Solvay, verminderen het risico op ziekenhuisgerelateerde infecties, besparen grote hoeveelheden water omdat herhaaldelijk wassen en steriliseren niet langer nodig is, en worden op basis van een ISO-erkende methode als CO2-neutraal gezien vergeleken met conventionele herbruikbare instrumenten.

Meer informatie:

minder

ARBEIDSONGEVALLEN IN DE VESTIGINGEN VAN DE GROEP3

Onze resultaten van 2016

 • Na vier jaren van stijging bleef onze Medical Treatment Accident Rate (MTAR), een indicator voor de ernst van ongelukken, dit jaar vergeleken met 2015 stabiel op 0,77
 • Alle GBU's van Solvay hebben hun eigen specifieke HSE4-stappenplannen ontwikkeld, waarin de eisen van de Groep zijn meegenomen
 • 146 sites hadden aan het einde van het jaar op gedrag gebaseerde veiligheidsprogramma's
 • Als onderdeel van de afspraak met alle managers om veiligheid te bevorderen, vonden 1580 leadership safety visits plaats. Dit heeft geresulteerd in de implementatie van meer veiligheidsmaatregelen
 • Ondanks onze voortdurende inspanning om de veiligheid op het werk te verbeteren, hebben er een aantal verschillende ernstige ongevallen plaatsgevonden, waarbij op een productiefaciliteit in India een dode is gevallen

3 Aantal werkongevallen met medische behandeling als gevolg, met of zonder werkonderbreking. Niet-gecorrigeerde cijfers.
4 Health, Safety, Environment.

Lorem ipsum dolor sit amet (bar chart)
DOELSTELLING

2025

–50%

van werkongevallen met MTAR < 0,50
meer
trigger

Belangrijkste hefbomen om doelstelling te behalen

 • Een veiligheidscultuur ontwikkelen door middel van het Solvay Safety Excellence Plan om onze prestaties verder te verbeteren en duurzamer te maken
 • De uitwisseling van beste werkwijzen bevorderen
 • De rapportage over bijna-ongelukken bevorderen en analyse van de bijna-ongelukken met mogelijk serieuze gevolgen
 • Verbetering van de Solvay Life Saving Rules om ernstige ongelukken te voorkomen
 • Safety Leadership bevorderen met specifieke training voor alle sitemanagers
 • Start van een campagne om ongelukken met handen te voorkomen. Deze maken momenteel 50% uit van de totale Medical Treatment Accidents

Safety Days op alle sites van de Groep

Om op alle sites een veiligheidscultuur op te bouwen organiseren lokale teams ten minste één keer per jaar veiligheids evenementen waarbij alle medewerkers (en soms ook onderaannemers) betrokken zijn. In 2016 is op alle sites een Dag van de Veiligheid gehouden. Het programma verschilt per site. Soms gaat het om een training, worden er prijzen uitgereikt of quizzen, wedstrijden en demonstraties georganiseerd. Doelstelling is steeds om ervoor te zorgen dat iedereen de Life Saving Rules kent en toepast en zich houdt aan ons HSE4-beleid: "Think Twice, Act Once". De aandacht voor veiligheid gaat vaak verder dan de werkplek alleen: zo is onze Bulgaarse fabriek in Devnya een campagne gestart om te bevorderen dat kinderen in de auto op de achterbank zitten en hun veiligheidsgordel dragen.

INDEX VAN HET ENGAGEMENT VAN DE MEDEWERKERS

Onze resultaten van 2016

 • Deze index meet de betrokkenheid van medewerkers op basis van initiatieven van de Groep om hun welzijn te verbeteren, waaronder persoonlijke ontwikkeling, beloning en erkenning, inclusief cultuur en balans tussen werk en privé
 • In 2016 vond een "pulse survey" plaats waarbij medewerkers werd gevraagd naar hun welzijn op het werk. De betrokkenheidsindex kwam uit op 77% (75% in 2015). Het totaal aantal positieve antwoorden op vragen over het welzijn steeg tot 67% (64% in 2015)
 • In 2016 is een handvest over de balans tussen werk en privé verspreid binnen de Groep
Lorem ipsum dolor sit amet (bar chart)
DOELSTELLING

2025

80 %

Index van het engagement van de medewerkers
meer
trigger

Belangrijkste hefbomen om doelstelling te behalen

 • Elke drie jaar vindt er een "Solvay employee survey" plaats. De volgende staat gepland voor 2018
 • In 2017 zal een volgende "pulse survey" worden uitgevoerd
 • De sitemanagers hebben de resultaten van dit onderzoek gedeeld met hun team en momenteel worden er verbetermaatregelen gedefinieerd en uitgevoerd

PDCRfor All: een kernwaarde die iedereen verdient

Uit het betrokkenheidsonderzoek van Solvay bleek dat veel medewerkers meer periodiek overleg willen met hun managers over hun prestaties en carrièrepad. Daarom heeft de Human Resources-afdeling het initiatief "PDCR for All" geïntroduceerd om de implementatie van de bestaande PDCR uit te breiden naar meer medewerkers. Dit biedt hen de mogelijkheid om ten minste één keer per jaar hun ontwikkeling en carrière te bespreken alsmede hun verwachtingen en wat er van hen wordt verwacht. Na de start begin 2016 wordt dit initiatief nu geleidelijk wereldwijd geïmplementeerd.

5 Performance, Development & Career Review.

MEDEWERKERS DIE ZICH MAATSCHAPPELIJK INZETTEN

Onze resultaten van 2016

 • 23% van de medewerkers van de Groep was in 2016 betrokken bij maatschappelijke activiteiten, vergeleken met 20% in 2015
 • Medewerkers zijn wereldwijd betrokken bij verschillende projecten die direct en indirect van toegevoegde waarde zijn voor de lokale gemeenschap
 • Voor het eerst zijn er in 2016 nieuwe richtlijnen geïmplementeerd op basis waarvan lokale teams hun maatschappelijke activiteiten kunnen ontwikkelen. Deze richtlijnen sluiten aan bij de prioriteiten van het bedrijf: wetenschap, jeugdwerkgelegenheid en opleiding, milieu en solidariteit

Lorem ipsum dolor sit amet (bar chart)
DOELSTELLING

2025

40 %

van medewerkers die zich maatschappelijk inzetten
meer
trigger

Belangrijkste hefbomen om doelstelling te behalen

 • Elke site wordt uitgenodigd om gezamenlijk een maatschappelijk actieplan op te stellen, aan de hand van de Solvay Way-uitgangspunten
 • Speciale workshops en een 'toolbox' ondersteunen de teams
 • Belangrijke initiatieven ontvangen wereldwijde erkenning via interne communicatie

De waarde van maatschappelijke projecten

Er zijn altijd al spontane acties van lokale teams, bedoeld om gemeenschappen te helpen. We willen deze manier van samenwerking bij de sites ondersteunen. Elke site beslist zelf over de eigen maatschappelijke projecten en vraagt medewerkers om mee te helpen. Lets doen voor de maatschappij betekent niet dat er een lijstje met punten kan worden afgevinkt. Er wordt verbintenis aangegaan op lange termijn waarbij op basis van gedeelde waarden de identiteit en waarden van de Groep worden versterkt. We zijn ervan overtuigd dat betrokkenheid bij de gemeenschap de trots en verbintenis van onze collega's bij Solvay versterkt.