Onze strategie is erop gericht om een leverancier van multi-gespecialiseerde chemische oplossingen te worden. We willen de uitdagingen waar de wereld voor staat helpen aanpakken door onze klanten te voorzien van innovatieve, duurzame oplossingen. In dit uitdagende en snel veranderende klimaat zien we veel marktkansen. We gaan verder met de realisatie van onze transformatie om meer groei te realiseren, flexibeler te worden en meer rendement te genereren voor onze aandeelhouders.

2016 was een jaar van goede resultaten voor de Groep waarin we voldaan hebben aan onze doelstellingen door voor elk van onze strategische hefbomen belangrijke mijlpalen te realiseren - voor elk van onze portefeuille, Uitmuntenheid en synergie, en ons Bestuursmodel.

Klikt u op de interactieve grafiek voor meer informatie

Uitvoering van onze transformatie

Opwaardering portefeuille

We hebben onze positie in de segmenten waarin we al actief zijn nog verder versterkt en onze portefeuille getransformeerd naar meer geavanceerde materialen en formuleringen.

Wereldwijd actief, veerkrachtiger, duurzamer en innovatiever

Al een aantal jaren geven we een nieuwe vorm aan onze portefeuille door daar meer geavanceerde technologieën aan toe te voegen. We willen onze onderneming positioneren als leverancier van oplossingen waarmee onze klanten hun concurrentiepositie kunnen verbeteren. Met de transformatie naar een leverancier van multi-gespecialiseerde chemische oplossingen, waarbij in 2016 specialiteiten twee derde van onze activiteiten uitmaakten, willen we meer wereldwijd actief zijn, en veerkrachtiger, duurzamer en innovatiever worden. Deze transformatie gaat ook over geografische gebieden: Solvay heeft als wereldwijde speler nu een goede balans wat betreft geografische spreiding, waarbij 50% van onze activiteiten plaatsvindt in markten waar de groei die van het BBP overstijgt.

Overnamen en desinvesteringen zijn belangrijke stappen in de transformatie van Solvay naar een leverancier van meer gespecialiseerde chemische oplossingen met een beter groeiprofiel, door het op maat gemaakte productaanbod te vergroten en het aantal cyclische activiteiten en activiteiten met geringe groei te verminderen. In 2016 heeft de zeer snelle en effectieve integratie van de activiteiten van Cytec aanzienlijk bijgedragen aan deze transformatie. Daarnaast heeft de Groep de desinvestering van zijn Europese pvc-activiteiten afgerond, alsmede de verkoop van zijn belang in Solvay Indupa aan het Braziliaanse chemiebedrijf Unipar. Ook heeft Solvay een definitieve overeenstemming getekend over de verkoop van zijn belang in Vinythai aan AGC Asahi Glass. Verder heeft de Groep een overeenkomst bereikt over de verkoop van zijn activiteiten op het gebied van cellulose acetaat.

Uitmuntendheid en synergie

Het streven naar functionele uitmuntendheid teneinde in onze sector voorop te kunnen lopen, waarbij we innovatieve, duurzame oplossingen ontwikkelen gericht op een goed beleggingsrendement.

Meer en sneller innoveren

Onderzoek & Innovatie vormt de kern van ons bedrijf. Bij onze transformatie naar een bedrijf met meerdere specialiteiten speelt innovatie een belangrijke rol. Dit is belangrijk voor onze spreiding en onze groeistrategie alsook voor ons inzicht in de belangrijkste marktpartijen, zodat we voorop blijven lopen bij de ontwikkeling van baanbrekende technologieën. Om meer en sneller te innoveren hebben we onze organisatie en onze manier van werken nader bekeken om synergieën en samenwerkingsprojecten te verbeteren. Het succes van de 13-jarige technologische samenwerking met Solar Impulse laat zien dat Solvay in staat is om, onder veeleisende omstandigheden, vraagstukken op het gebied van energiebesparing en lichtgewichtmaterialen op te lossen. Daardoor was dit elektrisch vliegtuig in staat om zonder brandstof rond de wereld te vliegen.
Lorem ipsum dolor sit amet (photo)
Nicolas Cudré-Mauroux,
Algemeen Directeur Onderzoek & Innovatie van de Groep

Innovatie in cijfers

2 340

Medewerkers

240

Patenten aangevraagd

€ 350 miljoen

O&I-inspanningen

€ 80 miljoen

Investeringen in fondsen en start-ups

Bestuursmodel

“De manier waarop we resultaten bereiken” met vier uitgangspunten die aan de basis staan van ons bedrijf: klantgerichtheid, gezamenlijke innovatie, uitmuntendheid en uitstekende groepsprestaties.

Integratie van Cytec-activiteiten

De integratie van Cytec is een schoolvoorbeeld voor het samenvoegen van culturen en kwaliteiten van beide organisaties, waarbij al snel hogere dan verwachte synergieën werden gerealiseerd. De activiteiten zijn inmiddels naadloos samengevoegd met onze portefeuille en over de hele breedte wordt samengewerkt op het gebied van innovaties, die oplossingen moeten bieden voor de grootste uitdagingen waar onze klanten voor staan.

Om deze hefbomen te activeren, vertrouwt Solvay op:

Een goed inzicht krijgen in klanten, zodat we in staat zijn te voorspellen wat zij over vijf jaar nodig hebben

Tech Days: dichter bij onze klanten komen

Solvay organiseert regelmatig zogenoemde ‘Technologiedagen’ met klanten die het beste gepositioneerd zijn om de behoefte van de eindgebruiker te begrijpen en die de markttrends aandrijven. Met deze evenementen krijgt Solvay een beter inzicht in de uitdagingen waar de klanten voor staan en het vergroot de zichtbaarheid van de portefeuille aan technologieën en oplossingen die in hun behoeften kunnen voorzien.

Solvay heeft in de afgelopen vijf jaar ongeveer twintig Technologiedagen georganiseerd, waarbij toonaangevende spelers uit de automobiel-, luchtvaart, olie & gas-, landbouw- en coatingsectoren betrokken waren. Deze evenementen, die plaatsvonden in Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika, zijn van grote invloed geweest voor de Groep. Meer dan 2 500 vertegenwoordigers bezochten deze evenementen, resulterend in tastbare groeimogelijkheden voor de Groep (bijvoorbeeld door gezamenlijke ontwikkelingsovereenkomsten).

Het ontwikkelen van technologieën voor duurzame oplossingen

Sustainable Portfolio Management (SPM): een strategisch instrument voor ons bedrijf

Solvay gebruikt SPM als instrument om marktkansen te identificeren en analyseren die een positieve invloed hebben op onze extra-financiële doelstellingen. SPM maakt een analyse van de productiestappen en alle mogelijke product-applicatiecombinaties. Daardoor wordt het mogelijk om met onze portefeuille, innovatieprojecten en overnames de nadruk te leggen op de meest milieuvriendelijke en maatschappelijk verantwoorde technologieën en activiteiten. Dat kunnen bekende oplossingen zijn, zoals biologisch afbreekbare producten voor zepen en shampoos, en duurzame oplosmiddelen in verf en coatings, of meer complexe oplossingen waardoor klanten bijvoorbeeld in staat zijn hun energieverbruik en hoeveelheid voedselafval te verminderen.

Het is de doelstelling van Solvay om in 2025 ten minste 50% van de Group omzet te realiseren met dergelijke duurzame oplossingen.

De talenten ontwikkelen die in staat zijn de klant te begrijpen en de technologie mogelijk te maken

Talent Days: de ontwikkeling van ons personeel

Solvay heeft verschillende initiatieven ontwikkeld waarmee de medewerkers bij de transformatie van de Groep worden begeleid en waarmee de ontwikkeling van al het aanwezige potentieel wordt gewaarborgd.

Eén daarvan is de ‘Talentendag’, een krachtig instrument waarbij talenten ontwikkeld worden door middel van leren, persoonlijk contact en netwerken. Dit tweedaags evenement geeft de deelnemers de gelegenheid om hun carrière een boost te geven doordat zij hun zichtbaarheid binnen de onderneming kunnen vergroten en ze een beter inzicht krijgen in de uitdagingen waar de onderneming voor staat. Dankzij persoonlijke ontmoetingen met kaderleden en de feedback die dat oplevert, krijgen de deelnemers duidelijker voor ogen wat hun ambities zijn en ontwikkelen ze soft skills zoals zelfbewustzijn, en impact en invloed.

Feedback leert ons dat deze Talentendagen onverwachte resultaten opleveren op het gebied van verbintenis, betrokkenheid en energie, en dit geldt zowel voor de deelnemers als voor de managers. In 2016 namen 26 medewerkers en 22 managers deel aan de Europese Talentendag, met vergelijkbare aantallen in Latijns-Amerika. In Azië namen 30 medewerkers en 30 managers hieraan deel.