Belangrijke wereldwijde economische en sociale trends zoals demografische verschuivingen, veranderend gedrag van de consument, snellere innovatie en grondstoffenschaarste herdefiniëren de manier waarop mensen met elkaar omgaan, communiceren, zich voortbewegen en winkelen. Om de uitdagingen waar onze wereld voor staat het hoofd te bieden, speelt chemie een belangrijke rol. We willen een beter inzicht krijgen in de behoeften van onze klanten en door middel van innovaties de uitdagingen waar ze voor staan omzetten in marktkansen door duurzame oplossingen te bieden met een toegevoegde waarde.