Onze activiteiten zijn gericht op markten waar we waarde kunnen toevoegen door innovatieve en concurrerende oplossingen te ontwikkelen waarmee onze klanten kunnen reageren op de steeds veranderende uitdagingen waar de aarde en de mens voor staan. We passen oplossingen met een grote toegevoegde waarde aan de huidige vraag van eindgebruikers aan, en anticiperen op hun toekomstige behoeften.

Op basis van onze belangrijkste technologieën, expertise en vaardigheden hebben we stevige posities veroverd op zeven afzonderlijke markten met veel groeipotentieel: consumptiegoederen en gezondheidszorg, automobiel en luchtvaart, elektriciteit en elektronica; middelen en leefmilieu; voeding, veevoeder en landbouw; bouw en constructie; en industriële toepassingen.

Samen met onze klanten uitdagingen in commerciële kansen omzetten

Elk van de belangrijkste bedrijven in onze portefeuille werkt op elke markt steeds nauwer samen met onze klanten om meer te weten te komen over hun activiteiten en de omstandigheden waarin ze zaken doen. De kennis en het wederzijds begrip die uit die nauwe samenwerking voortvloeien, stellen ons prima in staat om samen met onze klanten aan innovatie te werken. We anticiperen op hun behoeften en ontwikkelen nieuwe chemische oplossingen die een nieuwe impuls geven aan de productontwikkeling van onze klanten, waardoor ze meer waarde kunnen creëren.
Sophie Desormière (photo)

Sophie Desormière,

Algemeen Directeur Marketing & Sales van de Groep

Onze belangrijkste klanten zijn drastisch veranderd

De afgelopen jaren zijn onze belangrijkste klanten drastisch veranderd. Onder hen bevinden zich nu enkele van de belangrijkste ‘original equipment manufacturers’ (OEM’s) ter wereld. We leveren hun unieke oplossingen die van kritiek belang zijn voor hun bedrijfsprocessen. Solvay is in de positie om een unieke leverancier van formuleringen voor productmaterialen te worden die van cruciaal belang zijn voor de prestaties van onze klanten.

CONSUMPTIEGOEDEREN EN GEZONDHEIDSZORG

De levenskwaliteit verbeteren

18%

van netto-omzet

Het consumentengedrag verandert naarmate de bevolking in volwassen economieën vergrijst en de middenklasse in Afrika, Azië en Latijns-Amerika groeit. Klanten willen handige en multifunctionele oplossingen die op maat gemaakt, veilig en duurzaam zijn en die bijdragen aan hun gezondheid en welzijn.

meer
trigger

Consumptiegoederen

Van slimme stoff en tot persoonlijke verzorging: onze portfolio biedt innovatieve, duurzame en concurrerende oplossingen. We verbeteren voortdurend de prestaties van onze producten door innovatie en duurzaamheid te combineren, zoals bij EURECO® organische peroxide voor detergenten en de recent met Revolymer ondertekende wereldwijde licentieovereenkomst voor inkapselingstechnologie.

minder

Gezondheidszorg

We beschikken over een unieke selectie thermoplastische materialen voor implanteerbare en niet-implanteerbare medische hulpmiddelen. Tot onze portfolio geavanceerde medische polymeren behoren onder andere RADEL® PPSU, dat een grote schokweerstand heeft, en VERADEL® HC PESU, dat bestand is tegen hoge temperaturen. We zijn ook actief in de farmaceutische sector: zo wordt onze BICAR® natriumbicarbonaat veel gebruikt voor bruistabletten.

Lorem ipsum dolor sit amet (photo)

AUTOMOBIEL EN LUCHTVAART

Schonere mobiliteit

28%

van netto-omzet

Producenten moeten zich aan steeds strengere richtlijnen inzake de uitstoot van CO2 en fi jnstof houden en tegelijkertijd voldoen aan de vraag van de consument naar veiliger en duurzamer transport. Onze oplossingen dragen bij tot schonere, veiligere en energiezuinigere vervoersmethoden.

meer
trigger

Lichtgewichtmaterialen

We zijn een geïntegreerde marktpartij met een uitgebreid aanbod aan lichtgewichtmaterialen, waardoor auto’s en vliegtuigen energiezuiniger en kostenbesparender worden. De materialen variëren van hoogwaardige polymeren tot langvezelige stoff en, tapes, schuim en de meest geavanceerde composieten voor (semi-) structurele toepassingen. Voor de automobielsector gaat het bijvoorbeeld om SOLVALITE™ thermoset composieten en EVOLITE™ thermoplastische materialen die een korte omlooptijd mogelijk maken en een grote slijtvastheid hebben. Een van de oplossingen van Solvay voor de luchtvaart is TEGRACORE™, een structuurschuim dat uitstekend bestand is tegen vuur en water.

Efficiënte aandrijving

Onze polymeren en gefl uoreerde producten zijn doeltreff ende oplossingen voor de thermische controle, geoptimaliseerde akoestische systemen en corrosiebescherming van de aandrijving van auto’s. NOCOLOK® Flux is een hoogwaardige soldeerpasta voor het solderen van aluminium onderdelen, en de norm voor aluminiumwarmtewisselaars.

Elektrificatie

De toekomst van elektrisch vervoer is mede afhankelijk van accu’s met een hogere energiedichtheid en grotere kracht tegen lagere kosten. Solvay ontwikkelt oplossingen die voldoen aan de allerhoogste eisen op het vlak van veiligheid, temperatuur en chemische weerstand. Deze oplossingen zijn geschikt voor het gehele accusysteem, met de nadruk op een nieuwe generatie additieven voor elektrolyten, zouten, bindmiddelen en separatoren die de prestaties van lithium-ionbatterijen verbeteren. Onze SOLEF® PVDF elektrodebindmiddelen hebben verbeterde adhesie- en cohesie-eigenschappen, nodig voor elektrische voertuigen die veel energie vragen. De technische kunststoff en van TECHNYL® zijn uitgebreid met TECHNYL® REDx, een speciaal polymeer dat ontwikkeld is om de voortdurende hittestress van nieuwe generatie motoren te weerstaan.

minder

Groene technologie

Premium SW, ons aanbod hoogdispergeerbaar silica (HDS) helpt om de rolweerstand van banden te verminderen waardoor zowel het brandstofverbruik als de CO2-uitstoot wordt verlaagd. Onze zeldzame-aardkatalysatoren, OPTALYS®, verminderen de uitstoot van NOx en andere vervuilende gassen. Deze producten kunnen worden aangepast zodat zij voldoen aan de specifi caties van de klant.

Lorem ipsum dolor sit amet (photo)

MIDDELEN EN LEEFMILIEU

Betaalbare grondstoffen en bescherming van het leefmilieu

11%

van netto-omzet

De duurzame oplossingen van Solvay op het gebied van olie en gas, mijnbouw, energie en opslag zorgen ervoor dat klanten zelf energieen milieuvriendelijke producten en diensten kunnen aanbieden.

meer
trigger

Olie en gas

We leveren producten die voor alle belangrijke fases in de waardeketen voor olie en gas aansluiten bij de specifi eke behoeften: winning, productie, stimulering, transport en raffi nering. SOLEF® PVDF wordt gebruikt om pijpleidingen te produceren die bestand zijn tegen corrosie en hoge temperaturen, en die lekkages voorkomen. Onze oplossingen voor oliewinning zijn onder meer additieven zoals natuurlijke guarderivaten en oppervlakte-actieve chemicaliën die het rendement doen stijgen en de milieueff ecten van de boringen beperken.

Mijnbouw

We zijn een toonaangevende leverancier van gespecialiseerde mijnbouwreagenten, waardoor onze klanten in de mijnbouwsector hun productiviteit kunnen verbeteren en de productiekosten kunnen drukken voor het winnen en produceren van metalen en mineralen, vooral van koper, aluminiumoxide, goud, zilver, uranium, nikkel/kobalt en metaalertsen. Onze INTEROX® waterstofperoxide verbeteren het winnen van metalen en ontgift het water na de winning van metalen.

Energieoplossingen

Onze oplossingen worden gebruikt voor de productie en opslag van duurzame energie en om de energie-effi ciëntie te verbeteren. HALAR® ECTFE verhoogt de prestatie van zonnepanelen en beschermt ze tegen uv-stralen. Dankzij ons LiTFSI-lithiumzout gaan Li-ionbatterijen tot 20% langer mee, terwijl de veiligheid en prestaties ervan toenemen. We hebben meegewerkt aan het recent afgeronde LIFE+ GLEE-project. Dit project was erop gericht organische oplosmiddelen bij de productie van Li-ion-batterijen te vervangen door water.

minder

Milieubescherming

Onze oplossingen dragen bij aan de behandeling van lucht en water, en aan bodemsanering door middel van fi ltering, de scheiding van gassen, absorptie en chemische reacties. Zowel UDEL® PSU als ALGOFLON® PTFE zorgen voor een betere fi ltering van water bij membraanprocedés, terwijl INTEROX® waterstofperoxide veel gebruikt wordt bij de behandeling van drinkwater. SOLVAIR® Solutions biedt verschillende producten en systemen voor de beheersing van de uitstoot van lucht en het daarmee verband houdende afvalbeheer, die voldoen aan de eisen voor afvalverbranding met energieterugwinning, industriële boilers, cementproductie enz.

Lorem ipsum dolor sit amet (photo)

VOEDING, VEEVOEDER EN LANDBOUW

Duurzaam leven, bescherming van het leefmilieu

10%

van netto-omzet

De groei van de wereldbevolking vraagt om grotere landbouwopbrengsten en beter beheer van natuurlijke hulpbronnen. Solvay heeft hiervoor een unieke portfolio aan innovatieve oplossingen om zijn klanten, van landbouwers tot voedselproducenten, te helpen op een verantwoorde en duurzame manier te werken.

meer
trigger

Landbouw

Onze milieu-effi ciënte biopolymeren en RHODIASOLV® POLARCLEAN-solventen verbeteren de gewasbescherming en de opbrengst. Dankzij onze AGRHO™ oplossingen, die ervoor zorgen dat planten meer water en voedingsstoff en vasthouden, kunnen onze klanten het gebruik van hulpbronnen en de milieu-invloed verminderen. PROCROP™ is een doeltreff end en duurzaam alternatief voor conventionele bestrijdingsmiddelen in graansilo’s.

Veevoeder

Onze oplossingen op basis van silica en natriumbicarbonaat voldoen aan de kwaliteits-, voedselveiligheids- en productiviteitseisen van deze markt. Een voedingssupplement voor vee, BICAR® Z- natriumbicarbonaat, helpt bij het bestrijden van acidose en draagt zo bij aan dierenwelzijn. Onze PARAMOVE®-oplossing op basis van waterstofperoxide helpt de viskwekerij de aanwezigheid van zeeluis in zalm beheersen.

Voeding

We hebben al meer dan 130 jaar ervaring met de productie van vanille-aroma’s. Recent hebben we twee nieuwe natuurlijke VANIFOLIA™-smaakstoff en geïntroduceerd en ons GOVANIL® -assortiment uitgebreid. Hiermee kan de hoeveelheid suiker en vet in voeding verminderd worden. Daarnaast maken we verschillende producten voor de voedselverpakkingsindustrie, waaronder SOLVERA® PFPE, een gefl uoreerde vloeistof voor de oppervlaktebehandeling van vet- en oliebestendige verpakkingen.

Lorem ipsum dolor sit amet (photo)

ELEKTRICITEIT EN ELEKTRONICA

Connectiviteit en energie-efficiëntie

5%

van netto-omzet

We werken nauw samen met producenten van elektrische en elektronische apparatuur om ervoor te zorgen dat onze miniaturisatietechnologie en geavanceerde materialen volledig op hun behoeften zijn afgesteld en nieuwe perspectieven bieden op het vlak van design, veiligheid en energieprestaties.

meer
trigger

Design en connectiviteit

Onze sterke, onbuigzame KALIX® HPPA-polyamiden worden gebruikt voor de productie van dunne en stijlvolle smartphones.

Veiligheid

Dankzij onze polyamide-oplossingen zijn elektrische uitrustingen beter bestand tegen hoge temperaturen, hebben ze een grotere brandwerendheid en zijn ze veiliger in gebruik. Ons gespecialiseerde polymeeroplossing, AMODEL® PPA, is uitermate hittebestendig en kan metalen vervangen in automobieltoepassingen.

Duurzame oplossingen

Voor energiezuinige verlichtingsoplossingen leveren we materialen voor ledlampen. Spaarlampen met LUMINOSTAR® verbruiken tot zeven keer minder energie dan gloeilampen.

minder

Efficiënte procedés

Doordat apparaten steeds kleiner worden, neemt de behoefte aan hoogwaardige reinigingsoplossingen bij de productie van de toekomstige generatie aan halfgeleiders snel toe. Onze INTEROX® PICO-waterstofperoxide is de norm voor fabrikanten van halfgeleiders.

Lorem ipsum dolor sit amet (photo)

BOUW EN CONSTRUCTIE

Duurzaamheid en energie-
efficiëntie

10%

van netto-omzet

Er is meer en meer vraag naar gebouwen met een langere levensduur die minder energie verbruiken en het welzijn van hun gebruikers verhogen. Onze oplossingen zijn erop gericht te voldoen aan de steeds strengere certifi ceringssystemen die de milieuprestaties meten in passiefhuizen en -kantoren.

meer
trigger

Energieprestaties

Onze oplossingen worden gebruikt voor muurisolatieschuim voor energiezuinige woningen. POLIDAN® PEX biedt een polyethyleen met uitstekende hitte- en hydrolyseweerstand dat met name geschikt is voor kabelisolatie en bemanteling. SODA SOLVAY® natriumcarbonaat fungeert als een smeltmiddel voor glas en wordt gebruikt bij de productie van hoogwaardige, energiezuinige ramen met driedubbel glas.

Bescherming en veiligheid

We leveren materialen die de veiligheid en levensduur van gebouwen vergroten doordat zij beter bestand zijn tegen vuur, corrosie en uv-straling. Dit betreft onder andere een breed assortiment additieven in onze RHODOLINE®-producten zonder VOC’s1 of AFE’s2, die ook een uitstekende kleursterkte bieden voor industriële coatings en architectonische verf. Daarnaast zorgt onze CYASORB CYNERGY SOLUTIONS®-stabilisator voor een uv-bestendige polyolefine voor ‘original equipment manufacturers’ (OEM’s) in de bouw, die geschikt zijn voor dakbedekking.

Beheer van natuurlijke hulpbronnen

Onze hoogwaardige kunststoff en garanderen de stevigheid van waterleidingen en de kwaliteit van het drinkwater. Onze biologische TECHNYL eXten®-materialen voor de loodgieterij werden recent in de VS, het VK, Frankrijk en Duitsland geschikt bevonden voor gebruik bij drinkwater. Solvay is een van de weinige leveranciers ter wereld met volledige Europese en Amerikaanse certificering.

minder

1 VOC: Vluchtige organische stoff en.

2 AFE: Alkylfenolethoxylaten.

Lorem ipsum dolor sit amet (photo)

INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN

Efficiëntie en meerwaarde

18%

van netto-omzet

Om te kunnen voldoen aan de steeds strengere richtlijnen zijn industriële spelers op zoek naar innovaties die hun productie effi ciënter en hun producten concurrerender maken. Wij ontwikkelen materialen en procedés waardoor fabrikanten op een duurzamere manier meer uit hun apparatuur halen.

meer
trigger

Industriële en beschermende coatings

We bieden een breed assortiment aan bindmiddelen, oplosmiddelen, pigmenten en additieven. Ons milieuvriendelijk RHODIASOLV® IRIS, een biologisch afbreekbaar oplosmiddel, wordt gebruikt voor industriële reiniging, het verwijderen van harsen, gietharsen, om verf af te bijten, voor verf en coatings.

3D-printen

We vervaardigen polymeren voor het 3D-printen van prototypes zoals SINTERLINE® TECHNYL®, dat veel gebruikt wordt in de luchtvaart- en automobielsector. Dit productassortiment is recent uitgebreid ten behoeve van een simulatieplatform.

Metaal- en oppervlaktebehandeling

Onze oplossingen verbeteren de prestaties van afgewerkte producten. De RHODOCLEAN®-formulering voor industriële reiniging en het biologische oplosmiddel AUGEO® SL191 voor de leerverwerking zijn voorbeelden van onze milieuvriendelijke oplossingen.

minder

Bescherming van industriële apparatuur

Onze SOLEF® fl uorpolymeren en TECHNYL® hoogwaardige polyamiden zijn in hoge mate bestand tegen corrosie, hoge temperaturen en chemische agressie.

Lorem ipsum dolor sit amet (photo)