Omschrijving

Voor Solvay verwijst het risico verbonden aan informatie en informatiediensten naar de onmogelijkheid om de continuïteit van de diensten te waarborgen of informatiediensten te verstrekken die het bedrijf nodig heeft.

Preventie en bestrijding

  • De Groep gebruikt een speciaal datanetwerk en regionale internetgateways die beheerd worden door een betrouwbare dienstverlener. Kritieke gegevens en toepassingen worden opgeslagen in een datacenter overeenkomstig professionele goede praktijken, waardoor gegevensherstel bij incidenten gegarandeerd is.
  • In 2016 werden tests op het gebied van disaster recovery en crisisbeheer uitgevoerd voor het datacenter alsmede de belangrijkste dienstencentra en regionale kantoren van Solvay Business Services (SBS), waarbij verschillende crisisscenario's werden gehanteerd.
  • Er worden algemene IT-controles toegepast op kritieke informatiesystemen en deze worden gecontroleerd op zowel interne als externe naleving. Solvay heeft een programma voor een jaarlijkse IT-audit ontwikkeld om naleving met het Information Systems-beveiligingsbeleid te garanderen.