Omschrijving

 • Het strategisch risico verwijst naar Solvays blootstelling aan marktontwikkelingen of ontwikkelingen bij concurrenten en het risico op het nemen van een verkeerde strategische beslissing.
 • Voorbeelden van risico's:
  • Economische teruggang, drastische veranderingen in prijzen en beschikbaarheid van energie en grondstoffen
  • Verminderde vraag op de belangrijkste markten van de Groep door nieuwe wetgeving of grotere concurrentie, of gebeurtenissen die gevolgen hebben voor de belangrijkste klanten
  • Nieuwkomers op een markt, een prijzenoorlog, verstoring van het evenwicht tussen vraag en aanbod op de markten
  • Technologische vooruitgang resulterend in de ontwikkeling van vervangende producten of concurrerende productieprocessen
  • Het uitblijven van succes voor een nieuw product.

Preventie en bestrijding

De mogelijke invloed van ongunstige gebeurtenissen wordt voortdurend, zowel op het niveau van de GBU's als op Groepsniveau, beoordeeld en beheerst. Dit jaar lag de nadruk vooral op:

 • Systematische en formele analyse van de markten en van de marketinguitdagingen op het gebied van investeringen en innovatieprojecten
 • Ontwikkeling in de BBP+ van groeimarkten Auto & Luchtvaart, Middelen & Milieu, Elektriciteit & Elektronica en Landbouw, Veevoeder & Voedsel.
 • Ontwikkeling van op maat gemaakte, essentiële oplossingen bij onze belangrijkste klanten.
 • Aanpassing van activiteiten aan nieuwe energie- en CO2-markten.
 • Meer nadruk op kasstromen en het genereren van kasmiddelen.

De integratie van Cytec heeft al in 2016 aan de verwachtingen voldaan en de doelstellingen op het gebied van synergie en het genereren van kasstromen ruimschoots overtroffen. Hierdoor is de Groep in staat geweest om haar positie op de snelgroeiende markt voor geavanceerde luchtvaartmaterialen uit te breiden.  In 2016 werd de ontwikkeling van nieuwe vliegtuigen met veel composieten gecompenseerd door een lagere productie van oudere vliegtuigen. Solvay heeft echter nog steeds veel groeikansen dankzij productieprogramma’s van nieuwe vliegtuigen (groei verwacht voor de A320neo, B737 MAX en Joint Strike Fighter) met een hogere composietcomponent.

De herschikking van de portefeuille ging ook in 2016 door. De Groep heeft het aantal cyclische bedrijven en bedrijven met een lage groei gereduceerd door belangen in Inovyn, Vinythai en Indupa af te stoten en te desinvesteren in activiteiten op het gebied van celluloseacetaat.