Omschrijving

De toewijzing van middelen aan projecten (Kapitaaluitgaven (Capex), Fusies en Overnames) stemt mogelijk niet overeen met de groeistrategie van Solvay, waardoor de financiële middelen van de Groep op een inefficiënte manier aangewend worden, resulterend in tegenvallende kasstromen. Bovendien kunnen er bij een groot project problemen ontstaan, waardoor de beoogde doelstellingen niet worden gehaald.

Preventie en bestrijding

Om de kans van slagen van een bepaald project te vergroten, heeft de Groep procedures ontwikkeld om kapitaalinvesteringen en overnames te beheersen, waaronder het identificeren, beoordelen en bestrijden van risico’s.

  • Het bestuursmodel voor grote/middelgrote investeringsprojecten is zo ontworpen dat alleen de meest doeltreffende investeringsprojecten worden goedgekeurd en zo goed mogelijk worden uitgevoerd.
  • Het Investeringscomité verstrekt het uitvoerend comité een analyse van de efficiëntie van de kapitaaltoewijzing voor de Groep en het investeringsplan, in lijn met de herziening van de stappenplannen en de bedrijfsstrategie van de GBU's.
  • Na de implementatie worden de prestaties geanalyseerd om de kapitaalefficiëntie te beoordelen. De lessen die daaruit getrokken worden, worden gebruikt om verbeteringen door te voeren in de aanpak van de marketing-, financiële en industriële aspecten van investeringsprojecten. 

De methode om grote kapitaalprojecten aan te pakken, is naar de GBU's uitgebreid zodat zij ze kunnen toepassen bij hun eigen middelgrote projecten.

De Groep heeft geleidelijk de Capex Excellence-methode ingevoerd om projectportefeuilles bij kleinere projecten te optimaliseren.

De combinatie van deze acties heeft geleid tot een veel betere controle over de conversie van EBITDA naar kasstromen en een conversieniveau dat vergelijkbaar is met dat van overeenkomstige bedrijven in de sector.