In oktober 2009 klaagde de openbare aanklager van het Strafhof van Alessandria (Italië) diverse personen aan (onder wie werknemers en oud-werknemers van Solvay, en Ausimont SpA, nu Solvay Specialty Polymers Italy) wegens vermeende schendingen van de milieuwetgeving (niet saneren) en de volksgezondheidswetgeving (onder meer het opzettelijk vergiftigen van drinkwater). Solvay Specialty Polymers Italy - SSPI (voorheen Solvay Solexis en Ausimont), een dochteronderneming van Solvay en rechtsopvolger van Ausimont SpA, die deze zaak samen met Edison SpA als burgerlijk aansprakelijke partij heeft aangespannen, loopt het risico op burgerlijke aansprakelijkheidsvorderingen indien het proces een negatieve afloop kent. De burgerlijke partijen die toegelaten werden tot het proces ramen hun burgerlijke schadevergoeding voorlopig op circa € 105 miljoen. In december 2015 veroordeelde het Hof van Assisen van Alessandria drie SSPI-managers tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar en werd een burgerlijke schadevergoeding van ongeveer € 400.000 toegekend. Alle partijen zijn tegen dit vonnis, dat niet uitvoerbaar is omdat het niet definitief is, in beroep gegaan en de zaak wordt momenteel behandeld door het Strafhof van Turijn.

In mei 2008 heeft de openbare aanklager van het Strafhof van Pescara (Italy) diverse personen in staat van beschuldiging gesteld met betrekking tot een vermeende schending van de leefmilieuwetgeving (milieuramp) en een vermeende misdaad tegen de volksgezondheid (opzettelijke vergiftiging van drinkwater) die voor 2002 plaatsvond (d.w.z. voor de overname van Ausimont SpA door Solvay). Onder deze personen waren oud-werknemers van Ausimont SpA, door Solvay overgenomen in 2002; geen enkele medewerker van Solvay werd beschuldigd en Solvay nv en Solvay Specialty Polymers Italy namen deel als burgerlijke partijen. Het Hof van Assisen van Chieti heeft de aanklacht van opzettelijke vergiftiging verworpen en verklaarde dat de voormalige werknemers van Ausimont schuldig zijn aan de milieuvervuiling, maar dat de zaak verjaard is. De openbare aanklagers en de burgerlijke partijen tekenden beroep aan tegen dit vonnis en de zaak wordt momenteel behandeld door het Strafhof van L’Aquila.

Sinds eind 2016 zijn 17 burgerlijke procedures voorgelegd aan de burgerlijke rechtbank van Livorno door oud-medewerkers en familieleden van overleden medewerkers van de Rosignano-fabriek. Zij eisen schadevergoeding (voorlopig vastgesteld op € 9 miljoen) voor ziektes die zouden zijn ontstaan door blootstelling aan asbest. De beklaagden in deze burgerlijke procedures zijn Solvay nv en Solvay Chimica Italia SpA, respectievelijk eigenaar en beheerder van de Rosignano-fabriek.