Omschrijving

  • Productaansprakelijkheidsrisico: De blootstelling van Solvay betreft het risico dat derden letsels oplopen of eigendomschade lijden door het gebruik van een Solvay-product, evenals de daaruit voortvloeiende juridische procedures.
  • Tot de mogelijke gevolgen van een ondeugdelijk product behoren blootstelling aan aansprakelijkheid voor letsels of schade en terugroepacties. Het risico voor productaansprakelijkheid is over het algemeen groter voor producten die worden gebruikt in de gezondheidszorg en in de voedingsmiddelen- en veevoedersectoren.
  • Solvay wordt ook geconfronteerd met nadelige gevolgen bij het ontwikkelen van nieuwe producten en technologieën of het opschalen van processen.

Preventie en bestrijding

  • Het Product Stewardship Management System (PSMS) van Solvay wordt gebruikt om productrisico’s te beheersen en zo de veiligheid gedurende de gehele productlevenscyclus te garanderen.
  • De risico’s van de Solvay-producten worden geïdentificeerd en beoordeeld door onze interne deskundigen inzake productzorg.
  • De Groep kenmerkt en beheert de risico’s met betrekking tot het gebruik en de toepassing ervan, en neemt in samenwerking met de GBU's de nodige preventiemaatregelen om een eventueel foutief gebruik te vermijden.
  • Product-stewardshipprogramma’s geven geschikte informatie en technische ondersteuning aan klanten zodat een goed begrip van veilig gebruik en verwerking wordt verzekerd.
  • De inhoud van Solvay Safety Data Sheets (SDS) wordt geharmoniseerd door de wereldwijde implementatie van een gemeenschappelijk SAP-systeem voor de Groep. De controle door SDS Verzendingen zorgt ervoor dat elk door Solvay verkocht product vergezeld gaat van een geldig SDS. Solvay bewaakt eventuele onregelmatigheden die tijdens de controle worden vastgesteld en verhelpt problemen die bij het transport ontstaan.
  • Terugroepacties, zoals beschreven in de product-stewardshipprogramma's, een beheerssysteem voor product stewardship en een productveiligheidsprocedure waarin ook gezondheidszorg is meegenomen worden door de Groep ontwikkeld en toegepast.
  • Solvay heeft een verzekering afgesloten om de financiële gevolgen te reduceren van het risico op productaansprakelijkheid, inclusief voor het terugroepen van eigen producten en producten van derden.