Omschrijving

  • Door ongevallen op industriële sites kunnen medewerkers, aannemers of omwonenden letsel oplopen, zeker wanneer er op grote schaal chemische stoffen vrijkomen.
  • Ongevallen met medewerkers of derden op onze sites zijn in het algemeen te wijten aan tekortkomingen in het veiligheidsbeheer verbonden aan de risico’s op de werkplek.
  • Ongevallen met aannemers kunnen ontstaan door het werken op grote hoogte, door bouw- en onderhoudswerkzaamheden, het gebruik van gereedschappen en de interactie met apparatuur tijdens het onderhoud, alsook door het niet naleven van arbeidsvergunningprocedures.
  • Risico’s verbonden aan het veroorzaken van letsel bij omwonenden of het publiek zijn meestal het gevolg van ernstige procesongevallen op productiesites of tijdens transportactiviteiten.

Preventie en bestrijding

Veiligheid op het werk heeft topprioriteit bij het uitvoeren van de activiteiten van Solvay. De Groep heeft een lange staat van dienst op het gebied van veiligheid en heeft bovendien veel vooruitgang geboekt door best practices uit te wisselen.

  • De veiligheidsresultaten worden maandelijks door het uitvoerend comité en op GBU-niveau besproken.
  • De afdeling Health, Safety & Environment (HSE) maakt gebruik van een managementsysteem genaamd ‘Solvay Care Management System’ (SCMS), waarin alle HSE-vereisten van Solvay opgenomen zijn en dat voldoet aan de internationale normen ISO 14001 en OHSAS 18001. Een nieuwe versie van de benchmarks wordt in 2017 uitgegeven.
  • De afdeling HSE ondersteunt sites en GBU's door feedback over ervaringen en nieuwsbrieven met lessen over vaak voorkomende ongelukken en de gevolgen daarvan te verzamelen, valideren en verspreiden. Dit vormt ook onderdeel van extern onderzoek, en academische en intragroepsontwikkelingen om nieuwe veiligheidsmethodes te ontwikkelen, zoals: ICSI (Institut pour une Culture de Sécurité Industrielle), EPSC (European Process Safety Centre) en CEFIC (European Chemical Industry Council).
  • In 2016 ondernomen acties: het eerste Solvay Safety Excellence Plan 2015-2016 om de prestaties op het gebied van veiligheid te verbeteren (wordt voor de periode 2017-2018 herzien). Met dit plan wil Solvay duidelijke verwachtingen definiëren op managementniveau, plannen op maat invoeren via een stappenplan per site en GBU, en een uitmuntende veiligheidscultuur bevorderen. Het bekendste onderdeel van dit plan zijn de acht ‘Solvay Life Saving Rules’, gericht op de acht gevaarlijkste activiteiten (zoals werken op hoogte).