Omschrijving

Klimaatverandering verhoogt de kans op extreme natuurverschijnselen die grote gevolgen kunnen hebben voor de sites en de bevoorradingsketen van Solvay. De gevolgen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Buitenbedrijfstelling van fabrieken
 • Schade aan bedrijfsmiddelen
 • Problemen met het bevoorraden van klanten
 • Verstoring van de toevoer van grondstoffen, energie of andere nutsvoorzieningen

Preventie en bestrijding

Dit risico heeft een langetermijnhorizon; toch ontwikkelt Solvay consistente, risicobeperkende maatregelen, die hieronder nader zijn uitgewerkt.

 • Een methodologie ontwikkelen (de verschillende gevolgen waarmee rekening gehouden moet worden - belangrijke gebeurtenissen, permanente veranderingen, ecologische en sociaal-economische gevolgen - omvang, locatie enz.)
 • Neem deze gevolgen in overweging:
  • Hogere frequentie en grotere amplitude van natuurverschijnselen zoals overstromingen en stormen
  • Gevolgen van regelgeving (temperatuur watertoevoer, temperatuur waterafvoer)
  • Stijging van de zeespiegel
  • Waterstress => update eerder onderzoek
 • Aanwending van de methodologie op de industriële voetafdruk en de stromen van de bevoorradingsketen.