In 2016 is dit risico toegevoegd aan de lijst met belangrijkste risico's voor de Groep.

Omschrijving

 • De activiteiten van Solvay beïnvloeden het milieu door:
  • Gebruik van fossiele of andere niet-hernieuwbare grondstoffen
  • Energieverbruik
  • Waterverbruik
  • Productie van afval (vast of vloeibaar, gevaarlijk of veilig)
  • Uitstoot van broeikasgassen
  • NOx, SOx, vluchtige organische stoffen of stofemissie.
 • Het zich niet kunnen aanpassen aan vanuit milieuoverwegingen veranderende marktdynamiek of technologische ontwikkelingen dit kan de reputatie van de Groep schaden. Hierdoor kan de onderneming ondergewaardeerd worden of minder aantrekkelijk gevonden worden door langetermijninvesteerders, hetgeen ten koste kan gaan van de concurrentiepositie.

Preventie en bestrijding

 • De strategie van de Groep is gericht op activiteiten met een grotere toegevoegde waarde en minder milieuschade.
 • Elk jaar wordt de milieuschade van onze omzet en innovatieprojecten beoordeeld door middel van Sustainable Portfolio Management (SPM).
 • Het koolstofintensiteitsplan streeft naar een reductie met 40% in 2025 (ten opzichte van 2014).
 • Solvay heeft een nieuw milieuplan en nieuwe milieudoelstellingen voor 2020 ontwikkeld inzake uitstoot in de lucht (SOx, NOx, vluchtige organische stoffen), waterverbruik en gevaarlijk afval.
 • Onderzoek & Innovatie richt zich op een aantal megatrends, waaronder de mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid en de zorgen die daarover bestaan.