Omschrijving

Het risico dat omwonenden of het publiek letsel oplopen kan een gevolg zijn van een ongeluk tijdens het vervoer van goederen.

Preventie en bestrijding

Het risico op een ongeval met gevaarlijke chemische transporten wordt beperkt door transportroutes te optimaliseren, te werken met geselecteerde en gecontroleerde transporteurs en bij een ongeval de wereldwijde bijstand van Carechem in te roepen. Bovendien wordt alles in het werk gesteld om het aantal transportactiviteiten te beperken door van geïntegreerde productie-eenheden voor gevaarlijke tussenproducten gebruik te maken. Solvay past de veiligheidsaanbevelingen toe van beroepsverenigingen zoals Eurochlor en CTEF (Comité Technique Européen du Fluor) en van programma’s zoals Responsible Care®.