Omschrijving

Deze titel sluit doelbewuste aanvallen op sites, informatie en personeel van Solvay in, met de bedoeling leed, schade of negatieve gevolgen te veroorzaken.

Preventie en bestrijding

  • Solvay hanteert een op dreiging gebaseerde beveiligingsaanpak om sites, informatie en personeel te beschermen.
  • De Group Security Director, benoemd in 2016, coördineert wereldwijd alle veiligheidsactiviteiten om een efficiënte beperking van beveiligingsrisico's te waarborgen.
  • Het uitvoerend comité heeft de oprichting van twee bestuursorganen goedgekeurd:
    • een beveiligingscommissie, voorgezeten door de CFO en een ander lid van het uitvoerend comité;
    • een beveiligingscoördinatiewerkgroep, voorgezeten door de Group Security Director, om een continue bewaking van beveiligingsrisico’s en een optimaal beveiligingsbeleid voor de Groep te realiseren.
  • In reactie op de verhoogde terreurdreiging in Europa zijn onmiddellijk maatregelen genomen om de beveiliging van een aantal sites op te voeren.
  • Solvay Business Services (SBS) heeft een aantal initiatieven genomen om het cyberrisico te beperken.
  • Om de veiligheid van zakenreizigers te vergroten is een programma rond veilig reizen goedgekeurd en geïmplementeerd.