De EBITDA conform IFRS bedroeg € 2.029 miljoen tegenover € 2.230 miljoen op onderliggende basis. Het verschil van € 201 miljoen wordt verklaard door de volgende aanpassingen op de resultaten conform IFRS, gedaan om de onderliggende resultaten beter te kunnen vergelijken:

  • 2 miljoen voor kosten verbonden aan vroegere overnames, in dit geval de retentiepremies bij Chemlogics, die aangepast worden in ‘Commerciële en administratieve kosten’.
  • 27 miljoen in 'Resultaat van joint ventures & geassocieerde deelnemingen' voor het aandeel van Solvay in de financiële uitgaven van de RusVinyl joint venture, de wisselkoersverliezen op in euro uitgedrukte schulden van de joint venture, na de waardedaling van de Russische roebel gedurende het jaar. Deze elementen worden geherclassificeerd onder 'Netto financieringskosten'.
  • 88 miljoen voor de aanpassing van het 'Resultaat uit portefeuillebeheer en herevaluaties', exclusief afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. Dit resultaat omvat € -48 miljoen aan herstructureringskosten en een impact van € -72 miljoen vanwege de deconsolidatie van de Venezolaanse silicafabriek, waarvan € -60 miljoen door de herclassificering van valutaomrekeningsverschillen op de verlies-en-winstrekening. Deze kosten werden deels gecompenseerd door € 32 miljoen aan nettoverkoopwinst op verschillende kleinere desinvesteringen.
  • € 84 miljoen aanpassing van het 'Resultaat van historische saneringen en belangrijke juridische geschillen', vooral wat betreft milieulasten.