De EBIT conform IFRS bedroeg € 976 miljoen tegenover € 1.527 miljoen op onderliggende basis. Het verschil van € 551 miljoen wordt verklaard door de eerder vermelde aanpassingen op EBITDA-niveau van € 201 miljoen en € 350 miljoen bij 'Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen'. Deze laatste bestaan uit:

  • 250 miljoen voor de niet-contante impact van de boekhoudkundige toerekening van de overnameprijs (PPA). Deze bestaat uit afschrijvingen op immateriële activa, die voor € 2 miljoen aangepast worden in de 'Kostprijs van de omzet', voor € 40 miljoen in 'Commerciële & administratieve kosten', voor € 3 miljoen in 'Kosten van Onderzoek & Ontwikkeling' en voor € 205 miljoen in 'Overige operationele opbrengsten & kosten';
  • € 100 miljoen voor de netto-invloed van bijzondere waardeverminderingen, die niet-contant zijn en opgenomen zijn in 'Resultaat uit portefeuillebeheer en herevaluaties', waarvan € -91 miljoen betrekking heeft op de behouden polyamide-activa in Latijns Amerika.