De nettofinancieringskosten op IFRS-basis bedroegen € -298 miljoen vergeleken met € -394 miljoen op onderliggende basis. De aanpassingen van € -96 miljoen aan de netto financiële uitgaven conform IFRS bestaan uit:

  • 32 miljoen op de nettoschuldenlast, hoofdzakelijk in verband met een éénmalige beheerskost op de nettoschuld, zijnde het openbaar overnamebod op senior obligaties begin oktober 2017.
  • € -111 miljoen voor herclassificatie van coupons op eeuwigdurende hybride obligaties, die onder IFRS als dividenden worden opgenomen, maar bij de onderliggende resultaten als financieringskosten.
  • € -24 miljoen voor de herclassificatie als nettofinancieringskosten van de financieringskosten en de gerealiseerde wisselkoersresultaten op in euro uitgedrukte schulden van de RusVinyl joint venture. Het verschil van € 3 miljoen met de aanpassing op de EBITDA is toe te schrijven aan niet-gerealiseerde wisselkoersverliezen.
  • 8 miljoen voor de netto-invloed van dalende discontovoeten op de waardering van milieuverplichtingen gedurende de periode.