De winstbelastingen op IFRS-basis bedroegen € 197 miljoen vergeleken met een last van € -299 miljoen op onderliggende basis. De aanpassing van € -496 miljoen is voornamelijk toe te schrijven aan:

  • € -168 miljoen voor de invloed op belastingen van de aanpassingen op het onderliggend resultaat vóór belastingen (zoals hiervoor beschreven),
  • € -328 miljoen voor belastingelementen die verband houden met vorige periodes, hoofdzakelijk de verantwoording van € 202 miljoen aan uitgestelde belastingvorderingen in Frankrijk en een netto-impact van € 49 miljoen dankzij de Amerikaanse belastinghervorming.