De winst toegerekend aan het Solvay-aandeel bedroeg € 1 061 miljoen op IFRS-basis en € 939 miljoen op een onderliggende basis. Het verschil van € -122 miljoen is toe te schrijven aan de hiervoor vermelde aanpassingen aan EBIT, nettofinancieringskosten, belastingen op winst en beëindigde activiteiten van in totaal € -124 miljoen, verminderd met de invloed van € -2 miljoen die deze hadden op de winst toe te rekenen aan minderheidsbelangen.