In € miljoen

 

 

 

IFRS(1)

 

Onderliggend

 

Toelich­tingen

 

2017

 

2016

 

% joj

 

2017

 

2016

 

% joj

(1)

Een volledige aansluiting van de IFRS en de onderliggende winst- en verliesrekening is te vinden in hoofsdstuk 5 van het overzicht van de activitieiten.

(2)

Aanbevolen dividend voor 2017, in afwachting van algemene aandeelhoudersvergadering op 8 mei 2018.

(3)

De onderliggende nettoschuld omvat de eeuwigdurende hybride obligaties, opgenomen als eigen vermogen onder IFRS.

(4)

Ratio van onderliggende financiële schuld over onderliggende EBITDA, aangepast voor beëindigde bedrijfsactiviteiten.

(5)

Referentiecijfers voor CFROI (Cash Flow Return On Investment) en Onderzoek & Innovatie zijn op niet herwerkte basis.

Netto-omzet

 

B1

 

10.125

 

9.569

 

5,8%

 

10.125

 

9.569

 

5,8%

Netto operationele kosten, exclusief waardevermindering & afschrijvingen

 

B2

 

 

 

n.s.

 

–7.894

 

–7.493

 

–5,4%

EBITDA

 

B3

 

2.029

 

1.932

 

5,1%

 

2.230

 

2.075

 

7,5%

EBITDA-marge

 

B3

 

 

 

 

 

 

 

22%

 

22%

 

0,3pp

Afschrijvingen & bijzondere waardeverminderingen van activa

 

B4

 

–1.054

 

–1.074

 

1,9%

 

–704

 

–672

 

–4,7%

EBIT

 

 

 

976

 

858

 

14%

 

1.527

 

1.403

 

8,8%

Netto financieringskosten

 

B5

 

–298

 

–334

 

11%

 

–394

 

–464

 

15%

Belastingen op winst

 

B6

 

197

 

68

 

n.s.

 

–299

 

–272

 

–10%

Belastingvoet

 

B6

 

 

 

 

 

 

 

27,5%

 

30,3%

 

–2,8pp

Winst/verlies (-) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

B7

 

241

 

82

 

n.s.

 

159

 

240

 

–34%

Winst (-)/verlies toegerekend aan minderheidsbelangen

 

 

 

–56

 

–53

 

3,9%

 

–54

 

–61

 

–11%

Winst toegerekend aan Solvay aandeel

 

 

 

1.061

 

621

 

71%

 

939

 

846

 

11%

Gewone winst per aandeel (in €)

 

B24

 

10,27

 

6,01

 

71%

 

9,08

 

8,19

 

11%

waarvan uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

B24

 

7,97

 

5,34

 

49%

 

7,59

 

6,02

 

26%

Dividend(2)

 

B25

 

3,60

 

3,45

 

4,3%

 

3,60

 

3,45

 

4,3%

Kapitaalinvesteringen

 

B8

 

–822

 

–981

 

16%

 

–822

 

–981

 

16%

waarvan uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

B8

 

–716

 

–839

 

15%

 

–716

 

–839

 

15%

Kasstroomomzetting

 

B8

 

 

 

 

 

 

 

68%

 

60%

 

8,3pp

Vrije kasstroom

 

B9

 

871

 

876

 

–0,5%

 

871

 

876

 

–0,5%

waarvan uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

B9

 

782

 

658

 

19%

 

782

 

658

 

19%

Netto werkkapitaal

 

B10

 

1.414

 

1.396

 

1,3%

 

1.414

 

1.396

 

1,3%

Netto werkkapitaal/omzet

 

B10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–1,5%

Nettoschuld(3)

 

B11

 

–3.146

 

–4.356

 

28%

 

–5.346

 

–6.556

 

18%

Onderliggende hefboomgraad

 

B11

 

 

 

 

 

 

 

2,17

 

2,60

 

–0,43

CFROI(5)

 

B12

 

 

 

 

 

 

 

6,9%

 

6,3%

 

0,6pp

Onderzoek & innovatie(5)

 

B13

 

 

 

 

 

 

 

–325

 

–350

 

7,0%

Onderzoek- & innovatie-intensiteit(5)

 

B13

 

 

 

 

 

 

 

3,2%

 

3,2%