Gepubliceerd

In € miljoen

 

 

 

2013

 

2014

 

2015(1)

 

2016

 

2017

(1)

De cijfers van het boekjaar 2015 worden niet voorgesteld op pro forma basis, i.e. sluiten Cytec uit.

(2)

Gemiddelde van de kwartalen.

(3)

De onderliggende nettoschuld omvat de eeuwigdurende hybride obligaties, opgenomen als eigen vermogen onder IFRS.

(4)

De onderliggende hefboomgraad voor 2016 werd berekend op basis van de onderliggende EBITDA inclusief de beëindigde bedrijfsactiviteiten Acetow en Vinythai. De onderliggende hefboomgraad voor 2015 werd berekend op basis van de onderliggende pro forma EBITDA, inclusief Cytec.

Winst- & verliescijfers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omzet

 

a

 

10.367

 

10.629

 

11.047

 

11.403

 

10.891

Netto-omzet

 

b

 

9.938

 

10.213

 

10.578

 

10.884

 

10.125

Onderliggende EBITDA

 

c

 

1.663

 

1.783

 

1.955

 

2.284

 

2.230

Onderliggende EBITDA-marge

 

d

 

17%

 

17%

 

18%

 

21%

 

22%

IFRS EBIT

 

e

 

647

 

652

 

833

 

962

 

976

Onderliggende winst van de periode

 

f

 

 

 

 

 

 

 

907

 

992

IFRS winst van de periode

 

g

 

315

 

13

 

454

 

674

 

1.116

Onderliggende winst toegerekend aan Solvay aandeel

 

h

 

507

 

622

 

680

 

846

 

939

IFRS winst toegerekend aan Solvay aandeel

 

i

 

270

 

80

 

406

 

621

 

1.061

Kasstroomcijfers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitaalinvesteringen

 

k

 

–810

 

–987

 

–1.037

 

–981

 

–822

waarvan uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

l

 

–708

 

–861

 

–969

 

–929

 

–716

Kasstroomomzetting

 

m = (c+l)/c

 

57%

 

52%

 

50%

 

59%

 

68%

Vrije kasstroom

 

n

 

524

 

656

 

387

 

876

 

871

Balanscijfers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto werkkapitaal

 

p

 

1.217

 

1.101

 

1.557

 

1.396

 

1.414

Netto werkkapitaal/omzet

 

q = µ(p/a)(2)

 

12,9%

 

13,5%

 

13,4%

 

15,3%

 

13,8%

Onderliggende nettoschuld(3)

 

r = s+t

 

–2.302

 

–1.978

 

–6.579

 

–6.556

 

–5.346

Eeuwigdurende hybride obligaties

 

s

 

–1.200

 

–1.200

 

–2.200

 

–2.200

 

–2.200

IFRS nettoschuld

 

t

 

–1.102

 

–778

 

–4.379

 

–4.356

 

–3.146

Totaal eigen vermogen

 

u

 

7.453

 

6.778

 

9.668

 

9.956

 

9.752

Eigen vermogen toegerekend aan minderheidsbelangen

 

v

 

378

 

214

 

245

 

250

 

113

Eeuwigdurende hybride obligaties in eigen vermogen

 

w

 

1.194

 

1.194

 

2.188

 

2.188

 

2.188

Eigen vermogen toegerekend aan Solvay aandeel

 

x = u-v-w

 

5.881

 

5.369

 

7.234

 

7.518

 

7.451

Onderliggende hefboomgraad(4)

 

y = -r/c

 

1,4

 

1,1

 

2,8

 

2,6

 

2,2

Overige kenrcijfers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CFROI

 

A

 

6,9%

 

6,9%

 

6,9%

 

6,3%

 

6,9%

Onderzoek & innovatie

 

B

 

–280

 

–287

 

–320

 

–350

 

–325

Onderzoek- & innovatie-intensiteit

 

C = -B/b

 

2,8%

 

2,8%

 

3,0%

 

3,2%

 

3,2%

Bovenstaande tabel is een historisch overzicht van de cijfers van de Groep zoals bekendgemaakt op de referentiedatum. Deze gegevens zijn niet beïnvloed door eventuele latere herbewerkingen als gevolg van perimeterwijzigingen, aanpassingen in IFRS/IAS-normen, enz.

In de referentieperioden hebben zich de volgende belangrijke veranderingen voorgedaan:

 • 2012: Latijns-Amerikaanse chloorvinylactiviteit Indupa geclassificeerd als beëindigde bedrijfsactiviteiten en activa beschikbaar voor verkoop;
 • 2013:
  • Europese chloorvinylactiviteiten geclassificeerd als beëindigde bedrijfsactiviteiten en activa beschikbaar voor verkoop;
  • Overname van Chemlogics, met ingang van 1 november geconsolideerd;
  • 2014:
   • Toepassing van IFRS 11;
   • Eco Services geclassificeerd als beëindigde bedrijfsactiviteiten en activa beschikbaar voor verkoop, en effectief vervreemd op 2 december;
  • 2015:
   • Europese chloorvinylactiviteiten ondergebracht in de joint venture Inovyn (50% Solvay, 50% Ineos) op 1 juli;
   • Overname van 100% van de aandelen van Cytec Industries Inc. op 9 december 2015. De beginbalans van Cytec is per 31 december 2015 volledig geconsolideerd binnen de Solvay Groep. De resultaten en kasstromen van Cytec voor de periode tussen 9 en 31 december zijn niet materieel, behalve voor de overnamekosten, die worden voorgesteld als portefeuillebeheer en herevaluaties. Hierdoor droeg Cytec in 2015 niet bij tot de nettowinst of kasstromen van de Groep.
  • 2016:
   • Vervreemding van Solvay's aandeel in de Inovyn joint-venture op 7 juli;
   • Acetow en Vinythai geclassificeerd als beëindigde bedrijfsactiviteiten en activa beschikbaar voor verkoop;
   • De vervreemding van de Latijns-Amerikaanse chloorvinylactiviteit Indupa op 27 december.
  • 2017:
   • Vinythai-transactie eind februari afgerond,
   • Acetow-transactie eind mei afgerond,
   • Desinvestering Polyamide-activiteiten eind september 2017 geclassificeerd als beëindigde bedrijfsactiviteiten en activa en passiva aangehouden voor verkoop.