In € miljoen

 

 

 

2017

 

2016

   

december 31

 

september 30

 

juni 30

 

maart 31

 

december 31

(1)

De perimeter gedekt door de omzet komt overeen met de perimeter van het netto werkkapitaal, dus inclusief Polyamide op 30 juni 2017, 31 maart 2017 en 31 december 2016.

Voorraden

 

a

 

1.504

 

1.507

 

1.732

 

1.747

 

1.672

Handelsvorderingen

 

b

 

1.462

 

1.505

 

1.719

 

1.781

 

1.621

Overige kortlopende vorderingen

 

c

 

627

 

693

 

671

 

705

 

736

Handelsschulden

 

d

 

–1.330

 

–1.206

 

–1.475

 

–1.563

 

–1.547

Overige kortlopende verplichtingen

 

e

 

–848

 

–882

 

–804

 

–1.078

 

–1.085

Netto werkkapitaal

 

f = a+b+c+d+e

 

1.414

 

1.617

 

1.843

 

1.592

 

1.396

Omzet(1)

 

g

 

2.765

 

2.609

 

3.188

 

3.159

 

2.933

Kwartaalomzet op jaarbasis(1)

 

h = 4*g

 

11.060

 

10.436

 

12.753

 

12.638

 

11.731

Netto werkkapitaal/omzet(1)

 

i = f / h

 

12,8%

 

15,5%

 

14,5%

 

12,6%

 

11,9%

Jaargemiddelde

 

j = µ(Q1,Q2,Q3,Q4)

 

13,8%

 

15,3%

De uitstroom van werkkapitaal uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg € -160 miljoen, waarvan € -140 miljoen industrieel werkkapitaal, in lijn met de hogere omzet. De gemiddelde verhouding werkkapitaal/omzet verbeterde gedurende de kwartalen met 1,5 procentpunt tot 13,8%. In 2016 was dit 15,3%, omdat toen de vordering op de Inovyn-transactie op de balans drukte.

Wanneer de herclassificatie naar aangehouden voor verkoop van de Polyamides-voorraden buiten beschouwing wordt gelaten, namen de voorraden in 2017 toe, vooral vanwege de groeiende vraag naar hoogwaardige polymeren in de automobielsector en bij smart devices als gevolg van nieuwe capaciteiten. Ook het hoge dienstverleningsniveau aan klanten vanwege het herstel op de Amerikaanse markt voor schalieolie en gas speelde daarbij een rol.