In € miljoen

 

 

 

2017

 

2016

   

december 31

 

september 30

 

juni 30

 

maart 31

 

december 31

(1)

De perimeter gedekt door de onderliggende EBITDA komt overeen met de perimeter van de nettoschuld, dus inclusief Polyamide op 30 juni 2017, 31 maart 2017 en 31 december 2016.

(2)

Aangezien de nettoschuld aan het eind van de periode nog niet de netto opbrengsten omvat van de verkoop van beëindigde bedrijfsactiviteiten, terwijl de onderliggende EBITDA de bijdrage van beëindige bedrijfsactiviteiten uitsluit, wordt de onderliggende EBITDA aangepast voor de berekening van de hefboomgraad. Voor september 2017 werd de onderliggende EBITDA van Polyamide toegevoegd, voor maart 2017 die van Acetow, en voor december 2016 die van Acetow en Vinythai.

Langlopende financiële schulden

 

a

 

–3.182

 

–3.190

 

–3.512

 

–4.039

 

–4.087

Kortlopende financiële schulden

 

b

 

–1.044

 

–2.004

 

–1.820

 

–1.322

 

–1.338

Brutoschuld

 

c = a+b

 

–4.226

 

–5.194

 

–5.332

 

–5.361

 

–5.426

Overige vorderingen in financiële instrumenten

 

d

 

89

 

498

 

637

 

99

 

101

Geldmiddelen & kasequivalenten

 

e

 

992

 

1.358

 

1.156

 

1.094

 

969

Totale geldmiddelen en kasequivalenten

 

f = d+e

 

1.080

 

1.856

 

1.792

 

1.193

 

1.070

IFRS nettoschuld

 

g = c+f

 

–3.146

 

–3.338

 

–3.540

 

–4.168

 

–4.356

Eeuwigdurende hybride obligaties

 

h

 

–2.200

 

–2.200

 

–2.200

 

–2.200

 

–2.200

Onderliggende nettoschuld

 

i = g+h

 

–5.346

 

–5.538

 

–5.740

 

–6.368

 

–6.556

Onderliggende EBITDA (laatste 12 maanden)(1)

 

j

 

2.230

 

2.217

 

2.455

 

2.348

 

2.283

Aanpassing voor beëindigde bedrijfsactiviteiten(2)

 

k

 

236

 

235

 

 

158

 

236

Aangepaste onderliggende EBITDA voor de berekening van de hefboomgraad(2)

 

l = j+k

 

2.466

 

2.453

 

2.455

 

2.506

 

2.519

Onderliggende hefboomgraad(2)

 

m = -i/l

 

2,2

 

2,3

 

2,3

 

2,5

 

2,6

Ontwikkeling onderliggende nettoschuld
op jaarbasis (in miljoenen euro's)

Net debt (bar chart)

De onderliggende nettoschuld[3] daalde van € -6.556 miljoen aan het begin van het jaar naar € -5.346 miljoen, een verbetering van € 1.210 miljoen. Door de sterke vrije kasstroomgeneratie en de opbrengsten van de desinvesteringen vanwege de strategische transformatie van de bedrijfsportefeuille, verminderde de brutoschuldpositie met € 1.200 miljoen. Bovendien werden obligaties afgelost op de vervaldag en begin oktober teruggekocht. Door optimalisatie van de financieringsstructuur verbeterde de onderliggende hefboomgraad van 2,6x tot 2,2x, beide op aangepaste basis[4].

[3] De onderliggende nettoschuld omvat de hybride eeuwigdurende obligaties, behandeld als eigen vermogen onder IFRS. De onderliggende nettofinancieringskosten omvatten de coupons op deze obligaties, onder IFRS geboekt als dividenden en daardoor uitgesloten van de winst-en verliesrekening, evenals de financiële kosten en gerealiseerde wisselkoersverliezen in de RusVinyl joint venture, die onder IFRS deel uitmaken van de resultaten van geassocieerde deelnemingen en joint ventures en daarom opgenomen in de IFRS EBITDA.

[4] EBITDA van de beëindigde Polyamide-activiteit werd toegevoegd aan de noemer, omdat de na afronding te ontvangen opbrengsten de nettoschuld in de teller nog niet hebben verminderd.