In € miljoen

 

 

 

2017

 

2016(1)

   

Gepubli­ceerd

 

Aanpas­singen

 

Bere­kend

 

Gepubli­ceerd

 

Aanpas­singen

 

Bere­kend

(1)

Referentiecijfers zijn op niet herwerkte basis.

(2)

De aanpassing sluit beëindigde bedrijfsactiviteiten uit.

(3)

Op dit moment geschat op 2% van de vervangingswaarde van de vaste activa.

(4)

Op dit moment geschat op 30% van de onderliggende EBIT.

(5)

De aanpassing weerspiegelt het kwartaalgemiddelde over het jaar.

(6)

De aanpassing weerspiegelt het verschil tussen de geschatte vervangingswaarde van goodwill en vaste activa en de boekwaarde. De veranderingen in de tijd zijn het gevolg van wisselkoersschommelingen, nieuwe investeringen en portfoliostappen.

Onderliggende EBIT

 

a

 

1.527

 

 

 

1.527

 

1.534

 

 

 

1.534

Onderliggende EBITDA

 

b

 

2.230

 

 

 

2.230

 

2.284

 

 

 

2.284

Resultaat uit joint ventures & geassocieerde deelnemingen

 

c

 

71

 

 

 

71

 

69

 

 

 

69

Ontvangen dividenden van geassocieerde deelnemingen & joint ventures(2)

 

d

 

18

 

 

18

 

22

 

 

22

Recurrente kapitaalinvesteringen(3)

 

e = -2%*l

 

 

 

 

 

–326

 

 

 

 

 

–363

Recurrente belastingen op winst(4)

 

f = -30%*(a-c)

 

 

 

 

 

–437

 

 

 

 

 

–439

Recurrente kasstroomcijfers

 

g = b-c+d+e+f

 

 

 

 

 

1.415

 

 

 

 

 

1.434

Materiële vaste activa

 

h

 

5.433

 

 

 

 

 

6.472

 

 

 

 

Immateriële activa

 

i

 

2.940

 

 

 

 

 

3.600

 

 

 

 

Goodwill

 

j

 

5.042

 

 

 

 

 

5.679

 

 

 

 

Vervangingswaarde van goodwill & vaste activa(5)(6)

 

k = h+i+j

 

13.415

 

5.093

 

18.508

 

15.751

 

4.669

 

20.420

waarvan vaste activa

 

l

 

 

 

 

 

16.314

 

 

 

 

 

18.134

Investeringen in geassocieerde deelnemingen & joint ventures(5)

 

m

 

466

 

16

 

482

 

497

 

–52

 

445

Netto werkkapitaal(5)

 

n

 

1.414

 

111

 

1.525

 

1.396

 

355

 

1.751

Geïnvesteerd kapitaal

 

o = k+m+n

 

 

 

 

 

20.515

 

 

 

 

 

22.615

CFROI

 

p = g/o

 

 

 

 

 

6,9%

 

 

 

 

 

6,3%

CFROI steeg naar 6,9%, hetzelfde niveau als vóór de overname van Cytec, en bevindt zich nu in de waardecreatiezone. De stijging met 0,6 procentpunt tegenover 6,3% op niet-herziene basis in 2016, weerspiegelde zowel de volumegroei als de aanhoudende kapitaaldiscipline.