In € miljoen

 

 

 

2017

 

2016(1)

(1)

Referentiecijfers zijn op niet herwerkte basis.

IFRS kosten van onderzoek & ontwikkeling

 

a

 

–290

 

–305

Subsidies verrekend in ifrs kosten van onderzoek & ontwikkeling

 

b

 

26

 

33

Afschrijvingen & bijzondere waardeverminderingen van activa omvat in ifrs kosten van onderzoek & ontwikkeling

 

c

 

–55

 

–54

Kapitaalinvesteringen in onderzoek & innovatie

 

d

 

–64

 

–66

Onderzoek & innovatie

 

e = a-b-c+d

 

–325

 

–350

Netto-omzet

 

f

 

10.125

 

10.884

Onderzoek- & innovatie-intensiteit

 

g = -e/f

 

3,2%

 

3,2%

De inspanningen op het gebied van Onderzoek & Innovatie bedroegen in 2017 € -325 miljoen. Uit de wereldwijde kostenanalyse blijkt duidelijk dat innovatieprojecten vooral gericht zijn op wereldwijde groei.

83% van de O&I-investeringen van de Groep wordt rechtstreeks beheerd door GBU's.

De O&I-intensiteit, de verhouding tussen O&I-inspanningen en netto-omzet, kwam uit op 3,2%.