Energiekosten vormen een belangrijk onderdeel van de kostenstructuur van de Groep.

De netto-energiekosten bedroegen in 2017(2) ongeveer € 0,61 miljard, ongeveer 11% hoger dan in 2016. De energiebronnen waren gespreid over elektriciteit en gas (69%), cokes, petcoke, steenkool en antraciet (27%) en stoom, stookolie en overige (5%). Meer dan de helft van de kosten werden gemaakt in Europa (53%), gevolgd door Noord- en Zuid-Amerika (28%), en Azië en de rest van de wereld (19%). De Groep volgt al vele jaren een dynamisch energiebeleid. Als grootverbruiker van energie heeft Solvay een eigen energieopwekkingspark met een totale capaciteit van ongeveer 900 MWe.

Solvay Energy Services (SES) richt zich binnen de Groep op de optimalisatie van de energiekosten en het verminderen van de uitstoot van broeikasgas. SES is met name betrokken bij het energiebesparingsprogramma SOLWATT® om de vermindering van energieverbruik en CO2-uitstoot te realiseren bij bestaande productievestigingen door middel van operationele en technische verbeteringen maar ook door gedragsverandering. De eerste SOLWATT®-golf werd geïntroduceerd in 2011 en inmiddels dekt dit programma vrijwel alle energie-uitgaven van de Groep. Een tweede energiebesparingsgolf ging van start in 2016. Eind 2017 was deze toegepast op de meeste sites met een groot energieverbruik, in totaal 41% van het energieverbruik van de Groep. Naar verwachting zullen acties die in 2017 zijn afgerond nieuwe energiebesparingen opleveren van € 9 miljoen, ofwel 1,5% van de energiekosten van Solvay, en de CO2-uitstoot met 0,1 Mt verminderen. Soda Ash & Derivatives en Specialty Polymers zijn de GBU's die hiervan het meest hebben geprofiteerd.

De kosten voor grondstoffen voor de Groep bedroegen in 2017 ongeveer € 2,5 miljard, 16% hoger dan in 2016. Grondstoffen kunnen onderverdeeld worden in verschillende categorieën: ruwe oliederivaten (circa 42%), mineraalderivaten (22% – bv. glasvezel, natriumsilicaat, calciumsilicaat, fosfor, natriumhydroxide …), aardgasderivaten (9%), biochemische stoffen (12% – bv. glycerol, guar, vetalcohol, ethanol …), overige (15%).

[2] De gedesinvesteerde Functional Polymers-activiteiten zijn niet meegenomen. Het energieverbruik en de energiekosten van de polyamide-activiteiten die verkocht worden aan BASF zijn niet in het rapport meegenomen, omdat deze activiteiten niet meer worden geconsolideerd in de financiële verslaggeving van de Groep. Het energieverbruik en de energiekosten van Performance Polyamides-activiteiten op de Paulinia-site in Brazilië wordt wel in dit verslag meegenomen, omdat deze activiteiten geen onderdeel uitmaken van de BASF-deal.