Ontwikkeling onderliggende EBITDA
op jaarbasis (in miljoenen euro's)

Lorem ipsum dolor sit amet (bar chart)

De onderliggende EBITDA groeide 7% tot € 2230 miljoen. Uitgezonderd de conversiewisselkoersen en perimetereffecten kwam de groei op 10% dankzij een volumestijging van 16%. Daarmee werden de 7% hogere vaste kosten en hogere kosten voor grondstoffen en energie meer dan gecompenseerd. In het resultaat is ook een eenmalig synergievoordeel van € 38 miljoen meegenomen van de voormalige Cytec-bedrijfsonderdelen. De onderliggende EBITDA-marge bleef op 22%.

  • Wisselkoersfluctuaties beïnvloedden de conversie met -1%, vanwege de waardevermindering van de Amerikaanse dollar en in mindere mate de Chinese renminbi in de tweede helft van het jaar.
  • De hogere volumes droegen 16% bij aan de EBITDA.
  • De vaste kosten stegen. Hoewel de inflatie grotendeels gecompenseerd werd door operationele uitmuntendheid en synergie, stegen de kosten door de hogere volumes en nieuwe capaciteiten. De hogere winstgevendheid leidde bovendien tot meer provisies voor variabele beloning.
  • De nettoprijszetting was lager en drukte de EBITDA met -2%, omdat de stijging van grondstoffen- en energieprijzen slechts gedeeltelijk kon worden goedgemaakt door commerciële en operationele uitmuntendheid.
  • Andere elementen droegen netto € 50 miljoen bij aan de EBITDA, en bestonden vooral uit eenmalige elementen, waaronder het synergievoordeel van € 38 miljoen uit verplichtingen na uitdiensttreding bij het voormalige Cytec en de schadevergoeding van € 17 miljoen voor het verlies van een aantal productie-eenheden in China.