In € miljoen

 

 

 

2017

 

2016

(1)

De onderliggende netto financiële uitgaven omvatten de coupons op eeuwigdurende hybride obligaties, die onder IFRS worden opgenomen als dividenden en daarom zijn uitgesloten van de winst- en verliesrekening, evenals de financiële uitgaven en gerealiseerde wisselkoersverliezen van de RusVinyl joint-venture, die onder IFRS worden opgenomen in het resultaat van joint-ventures & geassocieerde deelnemingen en daarom zijn opgenomen in de EBITDA op IFRS basis.

Netto schuldenlasten

 

a

 

–170

 

–224

Coupons van eeuwigdurende hybride obligaties

 

b

 

–111

 

–111

Interesten en geboekte wisselkoerswinsten/verliezen (-) op de RusVinyl joint venture

 

c

 

–24

 

–26

Disconteringskosten van de voorzieningen

 

d

 

–89

 

–103

Resultaat uit financiële activa beschikbaar voor verkoop

 

e

 

 

Netto financieringskosten(1)

 

f = a+b+c+d+e

 

–394

 

–464

De onderliggende nettofinancieringskosten daalden met 15% naar € -394 miljoen. De nettoschuldenlasten daalden doordat de brutoschuld in 2016 en 2017 omlaag ging, en omdat de discontokosten bij pensioenen daalden door lagere disconteringsvoeten.